hits

Fete banker, dyre utlån

DNB og Rune Bjerke hadde et overskudd på 14 milliarder kroner i fjor. Foto: DNB.

De norske bankene tjente 39 milliarder kroner i fjor. Og de taper nesten ikke fem øre på boliglån.

Det må være godt å være bankdirektør i Norge når nesten alle offentlige myndigheter vil at de skal skru opp prisen på boliglån.

DNB har overskudd på over en milliard kroner i måneden.

Aldri har bankene hatt større samlet overskudd, og milliardene regner ut over eierne i form av utbytte.

Landets største bank, DNB, har overskudd på over en milliard kroner i måneden.

Her ser du tallene: Gode resultatet i bankene i 2012.

Det er lite som tyder på en nært forestående bankkrise her i landet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Selv under bankkrisen på 90-tallet og under finanskrisen tapte bankene nesten ikke fem øre på boliglån.

Likevel er det boliglånskundene som skal svi.

Politikere og ulike offentlige tilsyn ønsker at bankene skal spare opp egenkapital gjennom høyere utlånsrenter.

Stadig bedre marginer: Fortsatt økende utlånsmargin

«Alle» synes det er en god ide:

  • Politikerne tror de slår to fluer i en smekk: Bankene blir fetere, og boligprisene kan dempes.
  • Finanstilsynet og Norges Bank ønsker å stramme inn finanspolitikken, og spare for dårligere tider.

Men strengeere krav til egenkapital på boliglån og høyere renter løser ikke det fundamentale problemet i boligmarkedet - nemlig at det bygges for få nye boliger der folk vil bo.

Boligprisene fortsetter å stige fordi nordmenn har råd til dyrere boliger, og fordi befolkningen vokser raskere enn boligbyggingen. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Løsningen krever politisk mot og et oppgjør med egne særinteresser.

En politisk løsning kan være å redusere byråkratiet, speede opp saksbehandlingen på byggesaker, regulere mer dyrket mark rundt storbyene til boligformål, eller bygge veier, jernbane og t-bane der flesteparten vil bo.

Å la bankene sko seg på boliglånskundene feier bare problemet under teppet.

Det reelle problemet er at norges befolkning øker med mellom 60.000 og 70.000 innbyggere hvert år. Halvparten skyldes fødselsoverskudd, resten innvandring.

Se ferske tall: Framleis sterk befolkningsvekst

Samtidig flytter både etniske norske og innvandrerne mot pressområdene.

Helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at både etnisk norske og innvandrer ønsker å flytte til de store byene. Kilde: SSB.

I tillegg blir husholdningene mindre fordi flere er enslige.

Man trenger ikke være æresmedlem i Mensa for å forstå hva som skjer med prisene når det bare bygges rundt 20.000 nye boliger i året...

Prisene går selvfølgelig opp!

Samtidig har politikerne pålagt bankene å kreve mer egenkapital på boliglån.

Det er ikke så stort problem for de som allerede er i boligmarkedet, og som skifter bolig. De har egenkapital fordi verdien av boligen har økt.

Slik vurderer DNB selv boligmarkedet: Befolkningen øker kraftig (til venstre), mens nye ferdigstilte boliger synker (til høyre). Kilde. DNB.

Kravet rammer bare de som kjøper sin første bolig. Og når de har strekt strikken langt, gjør den kunstig høye renten på boliglån det er vanskelig å spare penger for å tåle et mulig boligprisfall.

Ubalansen i boligmarkedet skyldes mangel på en helhetlig boligpolitikk.

Det bygges for få boliger der folk vil bo - ikke der politikerne skulle ønske at folk ville bo.

Bankenes rentnetto fortsetter å ligge høyt. Kilde: SSB.

Innstramming på utlån demper boligbyggingen fordi utbyggerne trenger kapital for å bygge.

Hva burde gjøres?

  • Banker og lånekunder bør stimuleres til at flere velger fastrentelån for å låse inn en lav rente og sikre seg mot finansiell uro.
  • Politikerne må ta ansvar for det som er jobben deres - å legge til rette for mye raskere boligbygging der folk ønsker å bo.

Å la storbankene sko seg på boliglånskundene er å dytte regningene over på bankkundene, og å skyve problemet under teppet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar