hits

Private gir gode karakterer

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Noe å tenke på for kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Rune Kongsro.

Private skoler og barnehager gjør det bedre enn de offentlige. Finner vi ut hvorfor, kan det gjøre offentlig skole bedre.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at private videregående skoler gir bedre karakterer enn de offentlige.

Den samme statistikken viser for øvrig at både de private og offentlige skolene gir elevene mye bedre standpunktkarakterer enn de får på eksamen.

Kort og godt: Lærerne er snillere enn sensor.

Hvis du vil se på tallene, finner du dem her: Skoleporten

Aftenposten har gjennomgått tallene  og gjort følgende funn:

  • Private skoler gir best standpunktkarakter i 18 av 20 fag.
  • Elever ved private skoler får best eksamen i 12 av 20 fag.

Lærerne ved private skoler er altså gjennomgående «snillere» enn sine offentlige kolleger, men elevene ved private skoler er også systematisk flinkere enn elevene i den offentlige skolen.

Dette funnet sammenfaller av en analyse jeg har gjort av tallene på de viktige fagene matematikk, norsk (hovedmål og sidemål) og engelsk.

Tabellen over viser at både offentlig skole og privat skole gir 0,7-0,8 poeng bedre karakterer i standpunkt enn elevene får på eksamen.

I disse fagene er eksamensresultatene tilnærmet like (de private er 0,1 poeng bedre, men det forsvinner i avrundingen).

For meg forteller dette hvor viktig det er med systematisk kartlegging og standardiserte, offentlige prøver på skolenivå.

Lærernes egen dømmekraft farges av den direkte relasjonen til elevene og ønsket om å fremstå som flinke.

At de private lærerne er marginalt snillere enn de offentlige er ikke noe godt argument mot private skoler.

Ser vi på barnehagene er foreldrene ved private barnehager systematisk mer fornøyde enn foreldre til barna ved offentlige barnehager.

Av 12 forhold som er undersøkt, scorer de private barnehagene best på samtlige - det handler om mat, inneklima, åpningstider og generell kvalitet.

Du kan se tallene: Privat sammenliknet med offentlig barnehage

Hva er konklusjonen?

At det ikke er grunnlag for noen angstbiterske reaksjoner.

I den grad det er klasseforskjeller i norsk skole, så er ikke forskjellen mellom offentlige og private skoler - men mellom gode og dårlige offentlige skoler.

Innbyggerundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)  viser at nordmenn er godt fornøyd med mange offentlige tjenester - faktisk atskillig mer fornøyd enn man skulle tro ved å følge med i media.

(Bloggen fortsetter under grafikken)

La oss kalle grønne for fans, gule for nøytrale og grå for negative. Kilde: Difi.

Rundt 85 prosent er godt fornøyd eller nøytral til norske sykehus, posten og skolevesenet.

De etatene som har flest negative brukere er NAV (38 % mener tjenesten er dårlig) - så kommer kollektivtransport/NSB og politiet.

De etatene som har færrest «fans» er sosialtjenesten, kemneren og plan- og bygningsetaten.

Hvis man skal tolke resultatene med privat/offentlig-briller på, så er det påfallende at etater med et visst privat innslag også er de etatene som scorer best.

Det gjelder i hvertfall fastlege, sykehus, høyskole universitet, videregående skoler og barnehagen.

Hva kan vi lære av det?

  1. På den ene siden at Norge har gode offentlige tjenester.
  2. På den andre siden at de blir enda bedre med et visst privat innslag.

Sannsynligvis fordi evnen til fornyelse og nytenkning blir lettere i bedrifter med kortere beslutningsveier og klare målsetninger.

comments powered by Disqus