hits

Har gitt bort Oljefondet

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Regjeringen må bruke hele Oljefondet på å betale offentlige pensjoner. Foto: Flickr/Regjeringen.

 Hvis ikke offentlige pensjoner kuttes, vil ansatte i stat og kommuner få 4.300 milliarder kroner. Det tar hele Oljefondet og mer til.

- Offentlige ansatte har fått hele Oljefondet, skriver Finansavisen, som har regnet på hvor mye stat og kommuner skylder de ansatte.

Finansavisen 10. januar 2013.

Regnestykket forutsetter at de 840.000 ansatte i offentlig ansatte virkelig vil få utbetalt 66 prosent av sluttlønnen når de blir pensjonister.

Foreløpig er det ingen som tør røre de offentlige ytelsespensjonene, men de ansatte i privat sektor opplever stadige angrep på sine rettigheter fordi bedriftene ikke har råd til å betale pensjonene.

- Mye tyder på at vi i Norge sitter på en offentlig pensjonsbombe, skriver Finansavisen.

Siden den rødgrønne regjeringen overtok har Norge fått rundt 100.000 flere ansatte i offentlig sektor.

Samtidig har staten - og dermed skattebetalerne - pådratt seg fremtidige forpliktelser til enda flere offentlige pensjonister.

Men er det virkelig rettferdig at staten garanterer for de 4.300 milliarder kronene i pensjonsgjeld til offentlige ansatte - mens private ansatte får sine pensjoner barbert, og risikerer skatteøkninger for å dekke regningen for de offentlige pensjonene?

I 1980 var det 460.000 ansatte i offentlig forvaltning.

Tallet var økt til 580.000 i 1990, og 711.000 i år 2000.

Nå er altså tallet 840.000.

I runde tall kommer det altså rundt 10.000 nye faste offentlige stillinger år for år.

I tillegg kommer deltidsansatte, slik at det nærmer seg en million mennesker som får lønn over offentlige budsjetter.

Disse samler seg ikke bare pensjonspoeng i Folketrygden (som oss alle), men bygger også opp stadig høyere rettigheter til fremtidige pensjoner.

Det store problemet er at staten ikke har penger nok til å betale denne pensjonsgjelden.

Statens pensjonsfond er akkurat nå på 3.865 milliarder kroner. Selv om de fremtidige offentlige ansatte får hele fondet, mangler det fortsatt 500 milliarder for å betale hele pensjonsregningen.

Statsminister Jens Stoltenberg anslo nylig at skattene måtte opp 8-9 prosent for å dekke dette generasjonsgapet.

Det betyr å så fall skatteskjerpelser på 70-80 milliarder kroner årlig en eller annen gang i fremtiden.

Les også bloggen: Pensjon blir dynamitt

Få saker har tatt så mye tid som omleggingen av pensjonssystemet, men foreløpig har ikke den rødgrønne regjeringen tatt fatt der det er viktigst - og hvor det kommer til å gjøre mest vondt.

Vi kan ikke ha et fremtidig system hvor de offentlige ansatte garanteres 66 prosent av lønnen til de dør - mens de private mister en slik garanti. Det er ikke rettferdig å bruke samfunnets fellesmidler til en slik forskjellsbehandling.

Derfor må også de offentlige ansatte få en form for innskuddsbasert ordning - altså slik at stat og kommuner betaler penger inn på et fond, og så får avkastningen og levealderen avgjøre hvor stor andel av lønnen de ansatte får som pensjonister.

Hvis det går for private, må det gå for de offentlige ansatte også.

Konfrontasjonen med grunnfjellet blant de rødgrønne velgerne kommer til å gjøre vondt, men det er ingen vei utenom.

SISTE: Administrerende direktør Finn Melbø i Statens Pensjonskasse mener at Finansavisens tall er feil, og at det kun er cirka 300.000 av de 840.000 offentlig ansatte som finansierer sin pensjon direkte over statsbudsjettet.

comments powered by Disqus