hits

55 milliarder i skatteøkning

 

Hold på hatten, Sigbjørn - milliardene fortsetter å regne inn over statsbudsjettet.

Skattene har økt 55 milliarder kroner fra i fjor. Det gir et enormt handlingsrom for norske politikere.

Tidligere i høst var jeg i en krangel med Arbeiderpartiets finansfraksjon som forsøker å innbille velgerne at 13 milliarder kroner til eller fra i formueskatt vil føre til brutale kutt på offentlige budsjetter.

Nå har vi fått en ny måned med eventyrlige skatteinnbetalinger til stat og kommuner.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skatten har økt fra 754 til 809 milliarder kroner ved utgangen av november i år, mot samme periode i fjor.

Arbeiderpartiets finansfraksjon fortjener merkelappen «de innbilt fattige».

Forestillingen om pengemangel er en god bortforklaring for sendrektighet og dårlig politisk styring.

Aftenposten 28. desember 2012.

For å ta ett eksempel: Ifølge dagens Aftenposten har ikke regjeringen påbegynt 11 av de høyest prioriterte vei- og jernbaneprosjektene for perioden 2010-2013.

Snart kommer en ny Nasjonal transportplan - i verste fall med enda flere «papirprosjekter» som ikke settes igang.

Årsaken er ikke mangel på penger - men mangel på planlegging og evne til å iverksette planene.

For pengene fortsetter å strømme inn.

Mens jeg har skrevet denne bloggen har verdien av Statens pensjonfond utland, eller Oljefondet, på økt fra 3.808 til 3.812 milliarder kroner.

Norges Bank har i tillegg internasjonale reserver på 316 milliarder kroner, og den norske kronen er rekordsterk.

Sannheten er at den norske staten har smekkfulle hvelv. Vi trenger ikke oppføre oss som innbilt fattige.

Den mest bekymrede er finansminister Sigbjørn Johnsen som i Dagens Næringsliv ser mørke skyer overalt.

Finansminister Sigbjørn Johnsen vil ikke være festbrems, men vil spare for dårligere tider. Faksimile: Dagens Næringsliv 28. desember 2012.

- Når det går bra er det en tid for å bygge reserver og gjøre ting som gjør at økonomien også fungerer bra i dårlige tider. Det er ikke for å være festbrems, men for å gjøre økonomien mer solid. Det er en av de viktigste oppgavene Finansdepartementet har, sier Johnsen til avisen.

I praksis ønsker ikke de rødgrønne å fjerne formueskatten fordi det er en symbolskatt som tar de rike.

At den også rammer bedrifter med underskudd og treffer helt urimelig, lukker man øynene for.

Man begrunner det med faren for kutt i offentlige utgifter, men i virkeligheten går de 13 milliardene direkte til kjøp av aksjer i utlandet gjennom Oljefondet.

Nå ville det kanskje ikke vært en ulykke om man dekket inn de 13 milliardene ved å kutte i den totale utgiftsrammen på over 1.600 milliarder kroner over statsbudsjettet.

Hvis man «freder» sparingen på 400 milliarder til Oljefondet, er det fortsatt 1.065 direkte utgiftskroner å ta av.

Det er ni måneder igjen til stortingsvalget.

Norske politikere har et handlingsrom uten sidestykke.

Det betyr ikke at vi trenger å la oljepengene ødelegge norsk økonomi, men vi har råd til både skattelettelser og økte offentlige investeringer - om vi vil.

Selv om man følger handlingsregelen, så gir den over 150 milliarder kroner til offentlige tjenester og investeringer over statsbudsjettet.

Og skatteinntektene fortsetter å strømme inn (perioden januar til november):

  • 2010: 670 milliarder
  • 2011: 754 milliarder
  • 2012: 809 milliarder

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det er ikke penger som mangler, men visjoner og evnen til å sette planene ut i livet.

Å skylde på pengemangel er bare en behagelig sovepute.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar