hits

Lyntog ikke verdt prisen

Senterparti-politikeren vil prioritere tog rundt Oslo fremfor lyntog til Bergen og Trondheim. Foto: Samferdselsdepartementet.

Samferdelsminister Marit Arnstad skrinlegger drømmen om lyntog. Hun vil heller bruke milliardene rundt Oslo.

Om tre måneder kommer Nasjonal transportplan, men allerede nå forteller Arnstad at det ikke kommer fem øre til lyntog.

? Jeg er ikke i tvil om at jernbanen er viktigst rundt de store byene, for å kunne frakte folk til og fra arbeid og også for å spre veksten rundt de store byene, sier  Arnstad til NRK Radios Politisk kvarter.

Les også: Arnstad dropper høyhastighetstog

Det er forfriskende å høre Marit Arnstad i politikkens viktigste, men vanskeligste, øvelse - nemlig prioritering.

Sp-ministeren vil bruke titalls milliarder kroner på Intercity-triangelet mellom Lillehammer, Skien og Halden - og innser at det ikke finnes penger til lyntog mellom Oslo og de store byene i Sør-Norge.

- Vi må innse at fly fortsatt vil være viktig for transporten i Norge, sier Arnstad.

Det er modig gjort av en distriktspolitiker å prioritere milliardene til stor-Oslo. Og reaksjonene lot ikke vente på seg.

SV-politiker Hallgeir Langeland lover kamp i Stortinget, og Fremtiden i våre hender mener at ministeren «mangler visjoner».

Mulig det, men til gjengjeld har Arnstad en stor porsjon realisme - og det er en mangelvare blant lyntogentusiastene.

Det er særlig to innvendinger de nekter å ta inn over seg:

  • Lyntog koster 200-300 milliarder kroner
  • Og lyntogene vil gi enorme CO2-utslipp

Kort sagt: Lyntog er ikke verdt prisen, og de er ikke miljøvennlige.

Asplan VIAK har beregnet at rundt 60 prosent av lyntogtraseen må legges i tunnel, og at utbyggingen vil gi så enorme CO2-utslipp at lyntog ikke blir miljøvennlig på de 60 første årene.

Det finnes mange beregninger av hva høyhastighetstog mellom Oslo og Bergen/Trondheim vil koste.

Historisk har det kostet mellom 0,1 og 1,0 milliarder kroner per kilometer å bygge ut.

Billigst var flytoget, mens Follobanen mellom Oslo og Ski nærmer seg en milliard kroner per kilometer.

En bane mellom Oslo og Trondheim koster et sted mellom 60 og 80 milliarder kroner.

En bane mellom Oslo og Bergen/Stavanger koster mellom 130 og 210 milliarder kroner.

Norge er ikke Shanghai, og man må se på disse investeringene med rosenrøde øyne for å klare å regne seg frem til samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Det betyr ikke at høyhastighetstog aldri vil bli bygget i Norge, men i overskuelig fremtid bør politikerne prioritere å bygge tog der folk faktisk bor - nemlig på det sentrale østlandsområdet.

Det tør Senterparti-statsråden si rett ut, og det fortjener hun ros for!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar