hits

Hvorfor reagerte ingen i Ap?

Partisekretær Raymond Johansen bør undersøke om partiet har en ukultur.

Den 25-årige kvinnen bekrefter i dag at hun ville stanse den politiske karrieren til statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Det har gått en kule varmt i Tromsø by og Arbeiderpartiet.

Det som opprinnelig var en sak om et seksuelt forhold mellom en 17-åring og en 37-åring i 2004 er løftet til riksplan.

Det er åpenbart for enhver at det ikke bare handler om en sex-sak, men også om politisk makt og posisjoner.

I dag har kvinnen skrevet et offentlig brev i lokalavisen Nordlys: - Jeg klarte ikke å se på at en mann som kan begå slike tillitsbrudd skal  kunne bli valgt til Norges nasjonalforsamling, skriver kvinnen i  brevet.

Da saken blåste opp, stod 25-åringen på 4. plass på stortingslisten i Tromsø. Hun hadde også offentlig støttet Roger Ingebrigtsens utfordrer på listetoppen, Martin Henriksen.

Dermed hadde saken en politisk dimensjon som var umulig å beskrive uten å identifisere kvinnen - enten ved å bruke navn, eller ved å bringe så mange identifiserende opplysninger at hun uansett var identifisert.

Senere har hun trukket seg for å fjerne tvil om egen politisk vinning, og dermed svekkes også argumentasjonen for å identifisere henne med navn i nye artikler.

Det er bakgrunnen for at Nettavisen konsekvent har omtalt henne som den 25-årige kvinnen etter at hun trakk seg.

Tre ulike prosesser går nå sin gang:

  • Nominasjonen i Troms Ap er utsatt inntil videre.
  • Sex-anklagene kan få et rettslig etterspill.
  • Arbeiderpartiet strammer inn sitt regelverk.

Jeg foreslår at man setter enda en sak på dagsorden: Hvordan kunne dette pågå i år etter år uten at noen i Tromsø eller Arbeiderpartiet reagerte?

Nettavisen har gode kilder på at forbindelsen mellom den daværende 17-åringen og Roger Ingebrigtsen var kjent hos flere sentrale personer i politikken og pressen i Tromsø så tidlig som i 2005.

Men ingen slo alarm.

Senere er det kjent at en nå 30-årig kvinne mente seg utsatt for utilbørlig sexpress av Roger Ingebrigtsen i 2009, og sa fra til lederen i Troms Ap, Bjørn Inge Moe.

Heller ikke den saken fikk konsekvenser.

Før kommunevalget i 2010 varslet Ap-politikeren Svenn Arne Nielsen partiet om  Ingebrigtsen-saken før nominasjonen og kalte den «en tikkende bombe».

Les også: Ap-politiker varslet om Ingebrigtsen-saken i fjor

Nielsen hadde hørt om saken i en samtale med to kvinnelige partimedlemmer, og oppfattet at den handlet om den nå 25-årige kvinnen.

To andre partitopper har offentlig fortalt at de - og andre - har hatt  kjennskap til saken:

- Ifølge tidligere kommunepolitiker i Tromsø, Vibeke Ek, var 25-åringens forhold til Ingebrigtsen velkjent.

- Synnøve Søndergaard i nominasjonskomiteen har også bekreftet at hun  kjente til saken.

Les også: Hevder Ap-folk kjente til forholdet til 17-åringen

Man kan selvsagt hevde at samtlige av disse lyver, men det virker mer sannsynlig at Roger Ingebrigtsens forbindelser  var en offentlig hemmelighet i sentrale Ap-kretser i Tromsø.

Hvis disse visste om det, må noen ha fortalt det til dem. Ringen av hvem som visste var altså større enn de som forteller om sin kjennskap.

Både Roger Ingebrigtsen og den nåværende 25-åringen er enige om at det var snakk om et tillitsbrudd på partiets skrevne og uskrevne regler.

Det sentrale spørsmålet Arbeiderpartiet bør stille seg er om en slik stilltiende aksept også forekommer i andre partilag, og om de har en partikultur med nullaksept og rutiner for å ta opp slike forhold.

Utfallet av saken er at Roger Ingebrigtsens politiske karriere er over.

Han innrømmer å ha brutt tillit, er sykemeldt og åpenbart i en livskrise.

Ingebrigtsen  må akseptere at hans politiske tillit er borte som følge av handlingene han har bekreftet og beklaget.

Men de som nå er mest opptatt av pressens Vær varsom-regler bør gå litt forsiktig i dørene, og utøve samme varsomhet i å viderebringe påstander om misbruk, overgrep og uttalelser om at Roger Ingebrigtsen bør politianmeldes (underforstått; for straffbare handlinger).

Roger Ingebrigtsen er hverken siktet, tiltalt eller dømt for noe som helst.

Han er ikke engang politianmeldt.

Han har familie og små barn, og kan ikke være fritt vilt for anonyme anklager og udokumenterte, halvkvedete viser om at «det er noe mer».

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar