hits

Dobbel lønn på statens regning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen velsigner at statsansatte får dobbel lønn når de gjør styrearbeid i sin betalte arbeidstid. Foto: Scanpix.

Kunnskapsmininster Kristin Halvorsen betaler enkelte statsansatte 20.000 kroner ekstra per dag for å gjøre styrearbeid.

Riksrevisjonen har undersøkt styrene i 90 statsselskaper og avslørt at det kan være meget god butikk for de heldige utvalgte.

I mange tilfeller er det snakk om offentlig ansatte, som i gjennomsnitt får 67.000 kroner ekstra for å lede styremøter i arbeidstiden.

- For 12 av disse selskapene er det i undersøkelsen dokumentert at styreleder mottar honorar for styreledervervet ved siden av ordinær lønn fra arbeidsgiver, skriver Riksrevisjonen.

Les også rapporten: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011.

Under SV-politiker Kristin Halvorsens vinger ligger 15 slike selskaper.

I statsselskapene finnes det 27 personer som får over 10.000 kroner om dagen for styrearbeidet.

I snitt får styrelederne 67.000 kroner for jobben: - Alle disse styrelederne har oppgitt at de har fulltidsarbeid ved siden av styreledervervet, heter det i rapporten.

NHH-professor Victor Normann får 255.000 kroner ekstra for å sitte i et statlig styre. Foto: Scanpix.

Det mest lønnsomme vervet gir NHH-professor Victor Norman 255.000 kroner ekstra for å være styreformann i Samfunns- og Næringslivsforskning AS.

Rent fysisk må økonomiprofessoren gå drøyt hundre meter ned bakken fra Norges Handelshøyskole til Merinobygget, der oppdragsforskerne holder til.

Det er ikke Victor Normann som bestemmer dette, men ledelsen ved Norges Handelshøyskole og Kristin Halvorsen.

Kunnskapsmininsteren synes det er greit at Norman og andre får dobbel lønn i arbeidstiden, fordi «oppgaver og ansvar som følger av styreverv i aksjeselskap, vanligvis går ut over det ansvaret man har som ansatt».

Dette er en praksis som er annerledes enn den svært mange private selskaper følger. Der får man ikke ekstra for å sitte i interne styrer i arbeidstiden.

Kunnskapsdepartementet toer sine hender, og mener at det må Handelshøyskolen bestemme selv: - Etter departementets vurdering er det derfor opp til det enkelte universitet eller den enkelte høyskole å vurdere om styreverv inngår i den ansattes arbeidsoppgaver, eller om det er rimelig at den ansatte i tillegg til lønn fra arbeidsgiver mottar styregodtgjørelse, heter det i svaret fra Kunnskapsdepartementet og Kristin Halvorsen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser også at enkelte styremedlemmer får svært godt betalt for jobben. Riksrevisjonen har bedt styremedlemmene oppgi hvor mye tid de bruker på vervet, og fordelt honoraret på de oppgitte dagsverkene.

Oversikten viser at enkelte mottar over 20.000 kroner per dag, ifølge dem selv.

Honorarene varierer, men totalt 27 personer får over 10.000 kroner per dag de bruker på statlige styrer. Kilde: Riksrevisjonen.

Det «feteste» vervet er styreformann i Statoil, som får 632.000 kroner i året. Styremedlemmene «avspises» med kun 370.000 kroner.

Men utbetalingene varierer enormt. Noen får ikke fem øre, mens andre offentlige styreformenn får halve lønnen til toppsjefen for å sitte i styret.

- Det er etter Riksrevisjonens vurdering grunn til å stille spørsmål ved om det er et rimelig grunnlag for disse variasjonene, er den nøkterne konklusjonen.

Nå er ikke jeg riksrevisor, men konklusjonen er åpenbar: Det er ingen grunn til de enorme forskjellene i kroner og dobbellønn.

Selvsagt er det mer arbeid og ansvar å sitte i Statoil-styret enn i Driv Inkubator, men det er ikke rimelig at noen ikke får fem øre - mens andre får 15-20.000 kroner per dag i dobbeltlønn.

Det er for lettvint av kunnskapsmininster og SV-topp Kristin Halvorsen å toe sine hender og la universitetene og høyskolene selv belønne sine egne uten noen føringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar