hits

Broilerne overtar på Stortinget

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er bekymret over stadig flere broilere på Stortinget. Foto: Norges Industri.

Stadig færre yrkesaktive kommer inn på Stortinget - også i høst er det en fare for at broilerne blir flere og flere.

Et representantivt demokrati bygger på en forestilling om at de 169 stortingsrepresentantene skal være utgått fra folket - slik at de vet hvor skoen trykker.

Men i praksis er politikk i ferd med å bli et eget yrke.

I disse dager gjennomføres nominasjonsprosesser i mange fylker, og næringslivet er bekymret for at vi kan få en ny vridning på «broilerskruen».

Broilerne - det vil si de grønne og gule - blir stadig flere. Faksimile: Dagens Næringsliv.

 

- Derfor ber vi partiene tenke seg om, sier Bror Yngve Rahm i Norsk Industri til Dagens Næringsliv.

Arbeidsgiverorganisasjonen er opptatt av at det blir stadig færre med næringslivsbakgrunn på Stortinget.

Statistikk de har laget viser for øvrig at det også blir stadig færre fra offentlig sektor.

Totalt har antallet «ansatte» fra privat eller offentlig sektor sunket fra drøyt 80 representanter i perioden 2001-2005, og ned til rundt 45 i stortingsperioden vi nå er inne i.

På samme tid har antallet partiansatte og studenter/øvrige økt fra rundt 20 til omlag 60 representanter.

Resten er selvstendige næringsdrivende, og det kan jo bety alt fra folk som driver en egen virksomhet til folk med litt ymse forretningsliv.

- Langtidstendensen har vært at stadig færre med næringslivsbakgrunn velges til Stortinget. Og stadig flere personer uten noen annen yrkesbakgrunn enn partiarbeid. Det er tendens til at trenden fortsetter, sier Bror Yngve Rahm i Norsk Industri.

En broiler blir alet opp på rekordtid uten å ha sett virkeligheten.

Det er et godt begrep på endel politikere som tar viktige avgjørelser uten å ha satt sine ben på en en normal arbeidsplass.

Faren er at de gjør teoretiske vedtak langt over folks hverdag.

Et eksempel er Oslo-politikerne, som har vedtatt byggenormer for boliger ingen vil ha.

Les også: Politikerne roter i boligmarkedet.

I rettferdighetens navn skal det sies at presse og velgere har medvirket til at det blir slik.

Ofte har næringslivsfolk eller andre som rekrutteres utenfra blitt spist levende fordi de har «noe på seg» som kan brukes mot dem i politikken, eller fordi de ikke kjenner politikkens mange skrevne og uskrevne regler.

Hvis trenden fortsetter får vi en politisk elite som lever i sin egen boble og etter sine egne regler.

Det er viktig å advare mot, og det er partienes nominasjonsmøter i disse dager som avgjør hvilken vei det skal gå.

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar