hits

Oslo banker resten

Høyre-ordfører Fabian Stang, byråd Stian Berger Røsland og skolebyård Torger Ødegaard har langt bedre skoleresultater enn resten av Norge. Foto: Berit Roald, Scanpix.

Høyre-byråd Torger Ødegaard har stor suksess med skolepolitikken i Oslo. Igjen banker Oslo resten av skole-Norge ned i støvlene.

Oslo-skolen gjør det markant bedre enn resten av landet. Det er spesielt imponerende når vi vet at ingen andre kommuner har like mange elever med fremmedspråklig bakgrunn.

De ferske nasjonale prøvene for lesing i 5. klasse viser mønsteret vi har sett før:

  • Oslo er klart best, med et snitt på 2,2 (av 3 mulige).
  • Resten av landet har flere på dårligste nivå enn før.

Dette er selvfølgelig irriterende tall for kunnskapsmininster Kristin Halvorsen og hennes rødgrønne våpendragere i venstresidens tenketank, Manifest Analyse.

Det er stort sett bedre å gå på en av de svakere skolene i Oslo enn på noen av småskolene i distrikts-Norge.

De har blinket ut Oslo-skolen som et mål for kritikk, men så fortsetter skolebyråden i Oslo å valse over resten av landet i resultater.

Du kan sjekke selv.

Her er resultatene for Norge: Lesing i 5. klasse

Og her er tallene for Oslo: Lesing i 5. klasse

Nasjonale prøver for lesing i 5. klasse viser at Oslo aldri har hatt flere elever med topp mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.

Grovt sett har Oslo og resten av landet omtrent like stor andel «midt på treet».

Forskjellen er at Oslo (grafikk til venstre) har flere med toppresultater, mens den nasjonale skolen har flere med bunnresultater.

Oslo har aldri hatt flere på toppnivå (37,2 prosent), mens Norge aldri har hatt flere på bunnivå (27,6 prosent).

På 8. trinn er det fem nivåer, og gjennomsnittet i Norge er en score på 3,1.

Det er sikkert irriterende at private skoler gjør det bedre (3,2 poeng) enn de offentlige, mens Oslo igjen banker resten av Norge med 3,3 poeng.

Hvis du lurer på resultatene for enkeltskoler, så finner du ikke de.

Kunnskapsministeren har nemlig bestemt seg for at de tallene ikke skal være enkelt tilgjengelig for foreldre og barn.

(Nettavisen har bedt om innsyn, og vil komme tilbake med de tallene om noen dager).

Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge 13,1 prosent innbyggere som enten er innvandrere eller barn av innvandrere.

Den kommunen med høyeste andel innvandrere er Oslo, med 23 prosent.

Selv de bydelene i Oslo med lavest andel innvandrere har en høyere andel enn i resten av landet.

Vi vet fra tidligere undersøkelser at en høy andel barn med fremmedspråklig bakgrunn gir svakere resultater for enkeltskoler, og at det er systematiske forskjeller mellom de ulike bydelene i Oslo.

Men vi vet også at skoler med kun etnisk norske elever gjør det litt dårligere enn skoler med 10 prosent innvandrere.

Lærertetthet og godt datautstyr betyr lite, mens det som forklarer aller mest er foreldrenes bakgrunn - spesielt på skoler der både egne og de andre elevenes foreldre har akademisk bakgrunn.

Justerer vi for dette, er det altså noen forhold som skulle trekke ned resultatene i Oslo - mens andre trekker opp.

Likevel er det stort sett bedre å gå på en av de svakere skolene i Oslo enn på noen av småskolene i distrikts-Norge (som ofte gjør det aller dårligst).

Fasiten er altså likevel at Oslo-skolen nok en gang banker resten av skole-Norge.

I stedet for å hakke på Torger Ødegaard kan det være en ide å undersøke hva Oslo gjør bedre enn resten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar