hits

Farlig ostekrig

Landbruksmininster Trygve Slagsvold Vedum er ikke akkurat ostepop i EU. Foto: Scanpix.

Nå kaster også Sverige seg inn i den gryende handelskrigen mot Norge. Vi kan ikke vente annet etter vedtaket om å sette 277 prosent toll på ost.

Landbruksmininster Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan bli en dyr mann for norsk eksport.

  • Hver uke selger Norge laks for rundt 500 millioner kroner til utlandet.
  • Leverandørene til oljeindustrien får en årsvekst på åtte prosent - hovedsaklig til eksport.
  • Vi har solgt varer til Sverige for 45 milliarder kroner og til Danmark for 24 milliarder til nå i år.

Men vi kjøper også varer fra de to nabolandene - Sverige og Danmark står for rundt 20 prosent av vår matvareimport.

Leserinnlegget til den svenske handelsmininsteren, Ewa Björling i Dagens Næringsliv.

Nå er forholdet til våre nærmeste kunder og handelspartnere på et lavmål.

- Foruten å sende et feilaktig signal, er Norges skadelige handelspolitikk beregnet å koste Sverige opp mot 700 meierirelaterte jobber. Det er ikke noe vi kan eller bør tolerere, skriver Sveriges handelsmininster Ewa Björling (Moderaterna) i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Den danske landbruksministeren kaller den norske ostetollen for et dårlig signal. Foto: Nettavisen.

Fra før har hennes kollega i Danmark, sagt det samme: - Det er et riktig uheldig signal fra den norske regjeringen, uttalte den danske  næringsministeren Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkeparti), til Nettavisen  NA24.

Les saken her: - Sigbjørn Johnsen er på barnehagenivå

Den norske landbruksministeren har akkurat banket igjennom 277 prosent toll på ost fra EU og 429 prosent toll på biffkjøtt.

Hensikten er å hjelpe norsk landbruk ved å holde rimeligere utenlandske matvarer unna norske butikker - angivelig for å gjøre oss mer selvforsynte på mat, og sikre tilgang til mat.

I Sverige har de en helt annen filosofi. De tror ikke matvaresikkerhet går gjennom selvberging, men gjennom at det finnes et stort verdensmarked for matvarer.

Slår rishøsten feil i et land, kan man kjøpe ris fra et annet.

Norge hverken kan eller bør være selvforsynt av mat (vi er for øvrig nettoeksportør, så hvis det kniper kan vi kanskje spise fisk?).

Som et av verdens rikeste og minste land vil vi alltid ha tilgang til mat på et verdensmarked. Et fritt verdensmarked uten tollhindre vil også være positivt for fattige, råvareproduserende uland - eller vi kan leve godt på matvarer fra andre land som velger å subsidiere sitt landbruk.

Dette har Sverige forstått: - Den svenske regjeringen vil se senkede handelshindre på jordbruksvarer ettersom det vil gi forbedringer for forbrukerne i fattige land, men også for svenske husholdninger. Et par prosent lavere matpriser kan innebære omkring tusen kroner mer i lommeboken for en typisk svensk barnefamilie, skriver Ewa Björling.

Det vil altså bli stadig mer lønnsomt å dra på shopping over svenskegrensen.

Ingen dør av 277 prosent toll på ost.

Men landbruksmininsteren snakker ikke sant når han påstår at det ikke vil gi høyere priser til forbruker.

Selvsagt vil det det - og det skriver også regjeringen selv: «Omleggingen vil også kunne gi økt pris til forbruker».

Sp-statsråden forsvarer seg med at det i dag er 7.200 tonn ost på såkalte tollfrie kvoter fra EU.

Tollfrie og tollfrie, fru Blom.

Sannheten er at de siste 2.700 tonnene auksjoneres bort av staten. Man gir altså kvoten til den som vil betale mest til staten - altså en form for toll etter budkrig.

Synnøve Finden og Tine ville betale 24 kroner per kilogram, men fikk ikke en ost i auksjonen - i likhet med 28 andre importører som fikk nei.

Man kan også søke om å få noen av de 4.500 tonnene som stort sett har vært delt ut til historiske kvoteeiere.

Neon slanter har gått til andre, men da skal du være tidlig ute:  - Tollkvote for ost er i praksis så populær at sjansen for å få en andel av kvoten ved registrering etter søknadsfristen er minimal, heter det hos Statens landbruksforvaltning.

Konklusjon:

Norge ypper til handelskrig mot vår viktigste handelspartner - 4/5 av alt vi selger går til EU-land.

Vi har nytt godt av at Sverige og Danmark har snakket vår sak i Brussel - nå har vi skapt en isfront.

Eller som den svenske handelsmininisteren sier det: - På handelsmøtet som nylig fant sted i Brussel lyktes Sverige sammen med Danmark å få støtte i sin kritikk av den norske tollen, noe som er positivt.

Våre nærmeste venner har altså blitt våre motstandere - alt takket være 277 prosent toll på ost.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar