hits

Sannheten om Entra Eiendom

Rune Olsø ble ansatt som Entra-toppsjef etter syv år i ulike direktørstillinger i Entra, og han fikk markant lavere lønn enn sin forgjenger. Foto: Entra.

Få måneder etter at Siri Hatlen ble ny styreleder i Entra Eiendom As er det fullt kaos og opprør. Hva er det egentlig som skjer i den statlige eiendomsgiganten?

Sett fra utsiden er det åpenbart en maktkamp i styret for Entra Eiendom, som nå står foran en børsnotering.

Det mest oppsiktsvekkende er at styreflertallet vedtok å ansette Rune Olsø som ny toppsjef, mens mindretallet føler seg overkjørt og klager til eieren.

Det er ikke lett å sitte i et styre, men det er uhyre sjeldent at man ikke klarer å forene seg om en toppsjef.

Ifølge anonyme kilder i pressen skal styrets mindretall - med den ferske styrelederen Siri Hatlen i spissen - ha krevd at næringsmininster Trond Giske må velge mellom dem og flertallet.

For de som husker litt tilbake er det ikke mer enn tre år siden samme Hatlen trakk seg i protest fra jobben som direktør for Oslo universitetssykehus.

Les også: Siri Hatlen trekker seg som sykehusdirektør

Hatlen skal i det minste ha honnør for ikke å ha gitt opp statlig eierskap etter den erfaringen.

Følgende innvendinger er rettet mot ansattelsen av Rune Olsø:

  • Han er en gammel bekjent av næringsmininster Trond Giske.
  • Lønnen på fire millioner kroner er alt for høy.
  • Styremindretallet mener han ikke er best kvalifisert for jobben.

Basert på disse påstandene har det tatt helt av. Næringsmininster Trond Giske vurderte sin habilitet, SV-statsråd Bård Vegar Solhjell er settestatsråd, venstresiden klager over millionlønnen og høyresiden vil ha Ap-kameraderiet opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Men er påstandene korrekt?

Entras nye styreleder Siri Hatlen er i konflikt med flertallet i styret etter fire måneder. Foto: Entra Eiendom.

Styreleder Siri Hatlen er ikke fornøyd med pressedekningen: - Store deler av den informasjon som blir presentert i mediene er dessuten ikke korrekt, upresis eller tatt ut av en større sammenheng. Dette skaper naturlig nok grobunn for rykter og spekulasjoner, heter det i et åpent brev hun har sendt ut.

Les brevet her: Åpent brev fra styreleder Siri Hatlen

«Konspirasjonen» er at Trond Giske har ansatt sin gamle venn, men den påstanden er ikke dokumentert. At de kjenner hverandre, er et faktum. Rune Olsø var kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim fra 1999 til 2005.

Men Rune Olsø har en lang karriere i Entra Eiendom.

Han har vært direktør for strategi og forretningsutvikling i Entra Eiendom siden 2005, viseadministrerende fra 2010 til 2012, og deretter konstituert som toppsjef etter at forgjengeren trakk seg etter uenighet med styret.

Faktum er at Entra-styret har kuttet toppsjeflønnen kraftig:

Et enstemmig Entra-styre ga forgjengeren 6,0 millioner kroner i lønn i 2010 og 5,3 millioner kroner i lønn i 2011.

Rune Olsø hadde 2,8 millioner i årslønn som viseadministrerende i 2010 og en økning til 3,4 millioner i 2011.

Han er nå ansatt til en årslønn på 3,1 millioner kroner, og kan få en bonus på inntil 25 prosent av lønnen ved gode resultater - halvparten av forgjengeren.

Flertallet i styret vedtok altså å la viseadministrerende direktør rykke opp etter syv år i toppledelsen, og reduserte samtidig kraftig lønnsnivået i forhold til forgjengeren.

Vel er 3,1 millioner kroner en god lønn, men det er direkte tøv å påsta at den er urimelig i forhold til tilsvarende stillinger.

Toppsjefen i Norwegian Property har eksempelvis samme grunnlønn, men inntil to millioner kroner i bonus.

Venstresiden kan like det eller ikke, men 3,1 millioner kroner i årslønn for å lede et gigantselskap med en eiendomsmasse verdt 24 milliarder kroner er ikke spesielt høyt.

Et enstemmig styre uttalte for øvrig om den vesentlig høyere lønnen til forgjengeren at den «totale avlønningen følger statens hovedprinsipp om å være konkurransedyktig og ikke lønnsledende».

Hvis seks millioner ikke var lønnsledende - hvordan kan da 3,1 millioner være lønnsledende?

Hva så med neste påstand: Er Rune Olsø ukvalifisert?

Det virker underlig når han har vært kvalifisert til å lede strategi og forretningsutvikling i milliardkonsernet i fem år.

Olsø var god nok til å bli forfremmet til viseadministrerende direktør og senere konstituert som toppsjef før ansettelsen.

Ennå har ingen påvist at næringsmininster Trond Giske har hatt noe med disse opprykkene å gjøre.

Og de som kjenner Olsø best - de ansatte - støttet ansettelsen.

Ingen har offentlig begrunnet den løse påstanden om at han ikke var best kvalifisert.

Så aldeles galt har det ikke gått med Olsø i sjefsstolen heller: Entra har akkurat lagt frem et halvårsoverskudd på 890 millioner kroner.

Det deprimerende med hele Entra-saken er at den er statlig eierskap på sitt verste.

Alle skal blande seg inn med synsing fra sidelinjen.

Problemene er reelle i Entra-styret, der næringsdepartementet har utpekt medlemmer og en ny styreleder som ikke klarer å enes om noe så enkelt som å ansette toppsjef.

Så blir næringsmininster Trond Giske handlingslammet av kameraderipåstandene og venstresidens klaging på millionlønnen.

Og høyresiden klarer ikke å holde fingrene unna, men vil ha denne fillesaken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Heldigvis har Stortinget vedtatt at Entra Eiendom skal børsnoteres, og at staten skal selge inntil 2/3 av aksjene sine.

Da vil aksjonærene velge et styre og en styreleder som fungerer, og de kan ansette en toppsjef uten sutring fra venstresiden og høyresidens forsøk på å fiske i opprørt vann.

Den toppsjefen får neppe mindre enn 3,1 millioner kroner i årslønn.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar