hits

Kjøp Mæland fri

Politidirektør Øystein Mæland gikk av for en måned siden, men har ennå ikke kommet til døren.

 Politidirektør Øystein Mæland har ikke gått av likevel, og krever en million kroner for å gå frivillig. Det bør han få.

Det er over en måned siden politidirektøren tok konsekvensen av manglende politisk tillit og signaliserte at han ville gå av.

I like lang tid har settestatsråd Bård Vegar Solhjell forsøkt å forhandle frem en sluttavtale.

Nettavisen har daglig spurt om innsyn i sluttavtalen, men svarene fra Justisdepartementet har hele tiden vært at man arbeider på spreng med dette - og at man ennå ikke har noe resultat.

Mælands arbeidsavtale åpner for at han kan beordres til en spesialrådgiverstilling (som er statens kodespråk for å sette folk på tørkeloftet med samme lønn og arbeidsvilkår som før).

Ifølge VG ønsker ikke Mæland en slik stilling, og han vil heller kjøpes fri gjennom en sluttavtale.

Les også: Mæland krever 1 million for å gå av

Min oppfatning er at det er en mye bedre løsning enn å finne opp stadig nye spesialrådgiverstillinger som besettes uten vanlige ansettelsesprosedyrer.

I næringslivet sikrer ofte arbeidsgiver seg rett til å avslutte et arbeidsforhold ved å avtale på forhånd hva direktøren skal ha ved en eventuell oppsigelse.

Bakgrunnen er at oppsigelser ofte kan være usaklige i arbeidsrettslig forstand fordi eier eller styre ønsker en kursendring.

Vanligvis er man enige om en eller to årslønner i sluttvederlag - noe som pressen (og politikerne) ofte kaller «gylne fallskjermer».

Selv om man er kritisk til Øystein Mælands rolle som politidirektør, så er han en person med familie, hus og gjeld som alle andre. Det er urimelig at han settes på bar bakke fra den ene dagen til den andre. Det skjer ikke med noen andre fast ansatte.

Statens løsning er å opprette spesialrådgiverstillinger, noe som er en uting. Jeg husker fortsatt møtet med en tidligere etatsdirektør som ble gjort til syndebukk og plassert på et tomt kontor langt inne i Finansdepartementet etter bankkrisen på 90-tallet. I årevis satt han uten arbeidsoppgaver. Det er en brutal og umenneskelig behandling ingen er tjent med.

Justisdepartementet har ikke juridisk grunnlag for å avskjedige Øysten Mæland. Han kan kritiseres, men hadde knapt vært på jobb før 22. juli. Og manglende politisk tillit er foreløpig ikke avskjedsgrunn i Norge.

Mæland har fem år igjen av sin åremålsperiode, men er villig til å gå av frivillig. Han ønsker å få et halvt års lønn for å gå på dagen. Det er vesentlig bedre enn å plassere ham i en stilling som finnes opp - og dessuten vesentlig billigere.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar