hits

En tikkende, psykiatrisk bombe

Den siktede 37-åringene hadde en offentlig blogg og Facebook-side hvor han poserte med kniv og truende fakter.

16-årige Sigrid Giskegjerde Schjetne kan ha blitt offer for en tikkende, psykiatrisk bombe.

Politiets hovedteori er at Sigrid ble kjørt ned med vilje, at hun overlevde påkjørselen og ble fraktet bort og tatt livet av senere.

Det har altså ikke manglet på advarsler til politi og psykiatri. Bloggen og Facebook-siden til 37-åringen er full av trusler mot psykiatri og politiet.

Etter å ha vurdert de foreløpige bevisene mener Oslo tingrett at det er sannsynlig at 16-åringen ble offer for et forsettelig drap, og at 37-åringen er hovedmannen.

- Slik saken til nå er opplyst finner retten det mest sannsynlig at Sigrid Giskegjerde Schjetne ble utsatt for et forsettelig drap, og at det således ikke dreier seg om  noen trafikkulykke, heter det i kjennelsen.

At akkurat Sigrid ble drept, var tilfeldig.

Men dersom 37-åringen fra Ålesund blir tiltalt og dømmes for dette drapet vil det bli en ny debatt om norsk rettsvesen og rettspsykiaternes rolle.

Spørsmålet er om 16-åringen ble et offer for en tikkende, psykiatrisk bombe.

Den fengslede har en lang historie fra norsk psykiatri både før og etter han  i 2006 nesten ble drapsmann.

Helt fra slutten av tenårene har han hatt jevnlige dommer for tyveri, grovt tyveri og pengeforfalskning.

De senere årene har det dreid seg om vold, besøksforbud og trusler med øks.

Ifølge en legeerklæring var han pasient i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i tenårene og senere innlagt på flere psykiatriske poliklinikker og senere psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus tidlig på 2000-tallet. Dengang skrev legen at han «har vært preget av personlighetsforstyrrelse, ustabil, vansker med impulskontroll, periodevis deprimert, urolig (...) stadig episoder hvor han hører lyder, stemmer i hodet, paranoide forestillinger.»

Legen skriver at han har vært aktiv innen kampsport og har forbindelser i MC-miljøet: - I lengre tid har han hatt en håpløst sosial situasjon med elendig økonomi, ingen fast bopel, bodd i en verkstedbrakke uten sanitære nødvendigheter, heter det i erklæringen fra februar 2004.

Legen ga ham medisiner mot angst og paranoia, og koblet inn sosialkontoret og trygdekontoret.

To år senere slo han helt umotivert en nabokvinne flere ganger i bakhodet med en jernstang slik at hun fikk brudd på hjerneskallen, knusningsbrudd i bakhodet og et syv centimeter langt kutt.

«...handlingen var utført med forsett, altså at tiltalte var klar over at han slo og at det også forelå forsett knyttet til skadefølge», het det i dommen.

Den gang husket 37-åringen ingenting.

Mens han var på flukt forklarte han til en venn at han holdt seg unna politiet fordi han hadde kjørt ned en kvinnelig syklist og rømt fra stedet.

Hvis han ble tatt, skulle han skylde på psyken, forklarte han vennen.

Etter at  han ble pågrepet av politiet etter få dager, ble han umiddelbart innlagt på den psykiatriske akuttavdelingen på Lovisenberg diakonale sykehus.

De akuttpsykiatriske fagfolkene skrev i epikrisen at pasienten har vært psykotisk, og «...at hans alvorlige personlighetsforstyrrelser kombinert med tidligere traumatisk hjerneskade i 18 års alder gir grunnlag for å vurdere det som en alvorlig sinnslidelse for etablering av TPH».

TPH står for tvunget psykiatrisk helsevern. Fagfolkene på Lovisenberg mente altså at man burde vurdere å legge 37-åringen inn på en psykiatrisk institusjon.

Men dette ble avvist av rettspsykiaterne Pål Abrahamsen og Steinar Hauge.

De mener riktignok at han er dyssosial, emosjonelt ustabil og at han har en panikklidelse: - Han har en åpenbar personlighetsforstyrrelse (...) som ikke gjør at at de sakkyndige finner det trolig at han har noen alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, het det i rapporten.

Pål Abrahamsen (t.h.) er en av norges mest kjente rettspsykiatere. Her sammen med Synne Sørheim, som er kjent for Anders Behring Breivik-saken. Foto: Erlend Aas, Scanpix.

Retten trodde på psykiaterne og dømte 37-åringen til to års ubetinget fengsel.

- Det var aldri noen tvil, sier rettpsykiater Pål Abrahamsen til Dagbladet om mannens tilregnelighet i 2007.

Da dommen falt i april 2007 hadde han allerede sonet mesteparten av straffen i varetekt, og ble sluppet ut til sin tilværelse som uføretrygdet.

Etter den tid har han vært tvangsinnlagt på psykiatrisk institusjoner flere ganger, og også forsøkt tvangsinnlagt tidligere i år.

Så sent som i juni ble han vurdert som psykotisk i en trusselsak på Sunnmøre.

Det har altså ikke manglet advarsler til politi og psykiatri, og bloggen og Facebook-siden til 37-åringen er full av trusler mot psykiatri og politi.

I et intervju med Dagbladets reporter i Ålesund følte han seg forfulgt og avlyttet, og mente at familie og politiet samarbeidet for å få ham tvangsinnlagt.

På Facebook poserte han med en stor jaktkniv på ett bilde og på et annet lot han som han avfyrte en pistol.

- Vi har visst at han har slitt lenge, og han burde vært fanget opp av systemet for lenge siden, sier en av hans bekjente til Nettavisen.

-  Vi har forsøkt å få ham til å oppsøke hjelp, men han ville ikke det. Min samboer synes etter hvert at han var veldig mistenksom, og da hun til slutt begynte å bli redd han, så gikk det ikke lenger. Da trakk vi oss unna.

Politiet mener at Sigrid ble et tilfeldig offer.

Men de tror også at 16-åringen ble kjørt ned med vilje og drept av en mann som har gått inn og ut av psykiatrien i hele sitt liv.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar