hits

Bygg boliger i kornåkrene

Flyr man over Oslo, er det ikke knapphet på plass som trer mest frem. Innfelt landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. Foto: Google Earth/Landbruksdepartementet.

Landbruksmininster Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil fjerne markagrensa for å bygge boliger. En bedre løsning er å bruke landruksområdene nær de store byene.

Vedum er sentral i et parti med under fem prosents oppslutning, men som regjeringsmedlem har partiet makt langt ut over det.

Nå legger Vedum frem et nytt partiprogram der han vil justere på markagrensa i Oslo: - Matjord sikres sterkere vern enn utmark i hovedstadsregionen. Senterpartiet vil revidere markagrensa, står det i forslaget, ifølge Aftenposten.

Norge har 15 innbyggere per kvadratkilometer, Storbritannia 246 og Nederland 479.

Det er altså ikke trangt her i landet, vi har plass nok.

Derfor er det en tullete debatt landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet trekker opp.

Det er fullt mulig å bygge hundretusener av boliger i Østlandsområdet uten å bruke verken Nordmarka eller jordbruksområdene.

Mørk rødfarge viser kommuner med over 33.000 dekar jordbruksareal. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Men dersom man må velge lander jeg på motsatt side av Slagsvold Vedum: Bygg boliger i kornåkrene!

Selv i Oslos nabokommuner brukes store områder til landbruk.

Både Nittedal og Skedsmo har 15-20.000 dekar jordbruksareal, mens Oslo, Asker og Bærum ligger på rundt halvparten.

Her kan du se tallene: Jordbruksareal per kommune

Norge bruker rundt 20 milliarder kroner i året på å holde liv i landbruket. Det er grovt regnet 400.000 kroner i statsstøtte per bonde.

Hvis du vil lese om noen får enda mer, kan du se her: Pressestøtten

Det er særlig to formål som begrunner landbruksstøtten:

a) Sysselsetting i distriktene

b) Matvaresikkerhet.

Når det gjelder kornåkrene i Østlandsområdet, kan vi stryke punktet sysselsetting i distriktene.

Da står vi igjen med matvaresikkerhet.

Det norske forbruket av hvete synker markant, mens vi importerer stadig mer ferdige brødvarer fra utlandet. Det er også et argument mot å båndlegge store områder i Østlandsområdet til kornåkre. Kilde: SSB/Statens landbruksforvaltning og Norske Felleskjøp.

Senterpartiet tror på selvberging, mens nye matkriser viser at global handel gir bedre sikkerhet. Svikter rishøsten i et område, kan de rammede landene kjøpe ris fra andre land.

Norge har sterk betalingsevne og vårt beste vern mot matmangel er et internasjonalt matmarked - ikke å bruke områder rett utenfor Oslo sentrum til å dyrke korn.

Store kornåkre i og rett utenfor Oslo må vike for utviklingen dersom man må velge mellom det og å gi 600.000 innbyggere et rekreasjonsområde.

Begynner vi å fikle med marka, blir den spist opp bit for bit.

Oslo må fortettes, men det er mye areal å ta av i nabokommunene.

Det sentrale østlandsområdet trenger flere boliger, og det er nok plass å ta av hvis vi legger til rette med nye veier, forlenget t-bane, lokaltog og intercity-triangelet mellom Lillehammer, Skien og Hamar.

Senterpartiets partileder Liv Signe Navarsete sa tidligere i sommer at hun likevel ikke kunne love at intercity-triangelet skulle prioriteres. Nå vet vi hvorfor.

Senterpartiet vil bygge veier der få bor, og bygge boliger i hovedstadens viktigste friluftsområde.

Senterpartiets forrige landbruksminister mente at norsk mat godt kunne være dyrere, og den påtroppende vil altså bygge boliger i Marka for å verne bybøndene.

Samtidig faller partiet under sperregrensen.

Er det noen som ser en sammenheng?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar