hits

Frihet og fravær

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Utdanningsminister Kristin Halvorsen nøler med å innføre en grense for fravær i videregående skole.

Skoleelever bør være på skolen. En grense for fravær i videregående skole burde være en selvfølge.

Det finnes to motspoler i norsk skolepolitikk, og det er Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (H) og utdanningsmininster Kristin Halvorsen (SV).

Nå vil Ødegaard innføre en maksimalgrense for fravær i videregående skole på 15 prosent av timene, mens Kristin Halvorsen sier at hun får signaler fra «skole-Norge om at en grense kan bidra til å øke fraværet».

Også i skole-Norge gjelder den gamle regelen om at landet skal bygges med kunnskap

Det viktigste er selvsagt at elevene fullfører skolen og lærer noe. Men det er en fallitterklæring for skolen om ikke tilstedeværelse er positivt i seg selv. Fravær går ikke bare ut over eleven som holder seg unna - det ødelegger også for medelevene, og det blir selvsagt nokså umulig for lærerne å sette karakterer på elever som såvidt har vært innom.

Nettopp det å  hindre elever å droppe ut er et av de viktigste tiltakene for videregående skole.

Vi har mye statistikk som viser følgen av å falle utenfor skole- og arbeidslivet, og innlede en tidlig karrerie som trygdemottaker. Et slikt livsløp gir statistisk sett dårlig økonomi, helseproblemer og ofte et kortere liv.

Oslos skolebyråd Torger Ødegaard vil innføre en grense på 15 prosent fravær.

- Norge er i Europa-toppen når det gjelder unge mennesker på uføretrygd, noe som er veldig bekymringsfullt. Samtidig vet vi at det er nær sammenheng mellom fravær og frafall i skolen, og det er viktig at vi sender et tydelig signal om at det ikke er fritt frem for fravær hverken på skolen eller i arbeidslivet, sier Ødegaard til Aftenposten.

Ødegaard kan neppe bevise at det er en tøyelig fraværsgrense som i seg selv fører til fravær hos elever som senere faller ut, men det er en god teori at et skjerpet krav til å være tilstede også vil føre til høyere tilstedeværelse.

Vi snakker ikke her om sykdom, men om annet fravær. Og fravær på 15 prosent innebærer flere hundre timer i året, noe som bør være fullt overkommelig når man har en kostbar skoleplass.

Men det viktigste er ikke om det er Høyre-byråden eller SV-statsråden som har rett. Det som står fast er nemlig at vi fortsatt har altfor høyt frafall fra videregående, og at vi bør skaffe oss kunnskap om hvordan det kan forhindres.

Nå skal departementet vurdere søknaden fra Oslo om en fraværsgrense de neste tre årene. I beste fall vil det gi oss ny kunnskap som gjør at vi enten kan forkaste tiltaket, eller innføre det over hele landet.

Så ærlig bør både Kristin Halvorsen og Torger Ødegaard være at de innrømmer at fraværet er uheldig og at man ennå ikke har funnet tiltak som begrenser det. Og da må man være åpne for forsøk på å gjøre noe med det.

Også i skole-Norge gjelder den gamle regelen om at landet skal bygges med kunnskap.

 

 

 

 

comments powered by Disqus