hits

Boligpolitikerne er en katastrofe

Politikerne mener ofte at løsningen på et problem er mer skatt til finansminister Sigbjørn Johnsen.

La unge få trekke fra husleien på selvangivelsen. Det er rettferdig og hjelper dem inn i boligmarkedet.

Det går helt galt når politikere og økonomer skal peke ut riktig kurs for boligpolitikken.

NRK 4. juli 2012.

Det eneste de er enige om er at boligpolitikken er en katastrofe, og at økt skatt kan være en løsning:

  • 11 av 12 økonomer Dagens Næringsliv har snakket med vil ha høyere boligskatt.
  • Mens Sosialistisk Ungdom vil ha en nasjonal eiendomsskatt på bolig nummer to.

Som om dette vil gi flere og billigere boliger.

Det grunnleggende problemet er at det er for få boliger der folk vil bo. Vi blir flere og flere her i landet - og spesielt i pressområdene - uten at det bygges nok nye boliger.

Det grunnleggende problemet er at det er for få boliger der folk vil bo.

Når vi i tillegg har gode lønnsoppgjør og svært lav rente, trenger man ikke Nobelprisen i økonomi for å skjønne hva som skjer med boligprisene.

- Hovedproblemet er at det bygges for lite boliger, sier Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

Skyteskiven for ungdomspolitikerne er såkalte «spekulanter» og andre som leier ut boliger. Men det er en total misforståelse. Disse menneskene har kjøpekraft til å betale for nye boliger, og fungerer som en bank for dem som ikke har råd til å kjøpe boligen selv.

Økonomene er bekymret for at vi binder for mye av formuen vår i boligen fordi vi får rentefradrag og skattefri gevinst. Det er viktig nok, men forslag om økt boligsskatt vil føre til mindre boligbygging og høyere husleie.

Svaret på at det skattemessig er gunstigere å eie bolig enn å leie bolig, må ikke løses ved å skjerpe skatten for boligeierne. Hvorfor er det ikke like nærliggende å gjøre det gunstigere å leie? Problemet er da ikke at statskassen er tom?

Finanstilsynet er redd for at bankene skal ta for høy risiko, og har satt krav på 15 % egenkapital ved kjøp av ny bolig.

Les mer: Nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fastsatt

Det er historisk strengt, og fører til at folk som har råd til å betale renter og avdrag ikke kommer inn i boligmarkedet fordi de ikke har formue. Det er sikkert bra for bankene, men ikke for unge førstegangskjøpere av bolig. Hvem har spart opp 200.000 - 300.000 kroner etter studiene?

Og så kan vi legge til at Husbanken er et virkemiddel som ikke virker. Fra april i fjor til april i år sank søknaden om lån til nye boliger med 11 prosent - og søknadsmassen er snart nede på halvparten av nivået i 2009.

Derfor har ungdomspolitikerne rett i diagnosen: Boligpolitikken er en katastrofe.

Hva er problemet?

  1. At det er for vanskelig å komme inn i boligmarkedet i overgangen mellom utdannelse og ny jobb.
  2. Og at man risikerer å forbli utenfor fordi skattesystemet premierer eiere, og straffer leietakere.

For meg blir det voodoo-politikk å løse dette med mer skatt på bolig.

Løsningen er mye enklere: Bruk skattesystemet til å gjøre det mer lønnsomt å leie!

Leieprisene i Oslo-området har økt fra 6.500 kroner til 8.400 kroner for en gjennomsnitts toromsleilighet de siste fem årene. Det er ikke så mye, men for leietakerne er det dyre penger siden de betales av nettolønnen etter skatt.

Svaret er å la boligsøkere trekke husleien fra på skatten, og hjelpe dem å bygge opp kapital gjennom skattefri boligsparing for ungdom.

Vi trenger flere boliger. Det betyr økte boliginvesteringer. Og da kan det ikke være riktig å ramme dem som investerer i nye boliger. Det er vanskelig å begripe hvordan det skal gi flere boliger.

Politikernes jobb er å legge til rette for økt boligbygging.

I Oslo-området betyr det å regulere flere boligområder og bygge ut kollektivtilbud og annen infrastruktur. Det er nok plass, men Oslo må spille på lag med Asker, Bærum, Nittedal, Skedsmo og Ski - om nødvendig ved kommunesammenslåing til et Stor-Oslo.

Politikerne kunne hjelpe unge inn i boligmarkedet gjennom øremerkede tiltak i Husbanken. Det har de ikke gjort. I stedet har de stilltiende sett Finanstilsynet skjerpe kravet til egenkapital, og dermed innført en ny barriere.

Kort sagt trenger vi boligpolitikere som gjør jobben sin uten å skylde på «spekulanter».

Det er boligpolitikken som er problemet, ikke boligmarkedet.

PS: Vi har en fiskeriminister, en likestillingsminister og en administrasjonsminister.

Kanskje det er på høy tid med en boligminister?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar