hits

Milliard tapt på oljestreiken

Statsminister Jens Stoltenberg vil la oljestreiken gå lenge nok til at tvungen lønnsnemnd ikke blir for upopulært hos fagbevegelsen. Mørningen koster minst en uke og 1,5 milliarder. Foto: Statsministerens kontor.

Krangel om pensjon kastet Norge ut i en oljestreik som nå koster staten 200 millioner kroner - om dagen. Tvungen lønnsnemnd er eneste utvei.

At 2012 skulle bli det store konfliktåret, er nesten ikke til å fatte. Norske arbeidstakere får økt kjøpekraft, prisstigningen er nær null, og renten behagelig lav.

Samfunnets hjerte blør neppe for at arbeidstakere med over en million i lønn også skal ha ekstremt god pensjonsordning, men det er lov å prøve seg

Likevel er altså konfliktviljen sterk: - Vi finner oss ikke i at arbeidsgiverne raner oss for pensjonen vår, sa forbundsleder Leif Sande i Industri Energi da streiken var et faktum sist søndag.

Nå nærmer vi oss en uke med konflikt. 700 arbeidstakere streiker, og konflikten påfører samfunnet tap på 300.000 kroner per dag, per streikende!

Er det norsk rekord i ringvirkninger per streikende?

Les også saken: Streik i Nordsjøen

I arbeiderbevegelsens tidlige år var streik en mannejevning mellom arbeiderne og arbeidsplassen, der begge hadde mye å tape. De streikende tapte lønn, bedriften fikk store tap og kunne gå overende.

Årets streiker koster de streikende og arbeidsgiveren minimialt (streiken i stat og kommune), eller handler om ekstreme tap for 3. part - i dette tilfellet staten, eller skattebetalerne.

De som nå streiker har gjennomsnittsinntekter på over en million kroner i året, og en pensjonsalder på 65 år.

- Dette gjør dem allerede til Norges pensjonsvinnere. Likevel bruker de makt for å få enda bedre vilkår, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Oljeindustriens landsforening (OLF).

Konflikten er legitim. Det må være lov å kjempe for gode pensjonsordninger. Problemet er at samfunnsvirkningen overhodet ikke står i sammenheng med konflikten som utløste streiken.

OLF mener at streiken nå snart har kostet staten og selskapene en milliard kroner. Nå kan det innvendes at vi ikke blir fattigere av at oljen blir liggende under havbunnen. Den forsvinner ikke av den grunn. Men 200 milioner kroner i dag er bedre enn 200 millioner kroner om 30-40 år.

De største tapene kommer fra nedstenging av Oseberg feltsenter, feltene rundt og Heidrun. Det tilsvarer omlag 240.000 fat råolje og  dagen og 11,9 millioner standard kubikkmeter gass per dag.

- 15 prosent av nrosk oljeproduksjon er tatt ut av markedet som følge av streiken i oljebransjen. Hver dag taper selskapene og staten over 200 millioner kroner, mener OLF.

Les saken her: Oljestreiken har snart kostet 1 milliard kroner

Den historiske bakgrunnen for de såkalte «gavepensjonene» er noe av årsaken til konflikten. Selskapene hevder at de ble gitt som gave, ikke som en del av tariffavtalen - og at de derfor har en ensidig rett til å fjerne dem (vel å merke; ikke for ledelsen).

Arbeidstakerne protesterer mot å miste en ordning som i praksis betyr at de kan gå av med like god pensjon når de er 62 år, som de ville fått om de jobbet til de ble 65 eller 67 år.

Les bakgrunnen her: Rettighet eller gave?

Mange har prøvd tidligere å få slike pensjonsavtaler inn i tariffavtalene, uten å lykkes. Det har vært en prinsippsak for NHO at bedriftene må kunne styre dette etter bedriftenes økonomi.

Det åpenbare utfallet av konflikten er tvungen lønnsnemnd, men først må partene - og samfunnet - «mørnes». Som et bidrag i den retning har Statoil bestemt seg for å ta en rekke felt som ikke er en del av streiken, ut av produksjon. Statoil kunne bedt om dispensasjon fra streiken, og ville angivelig fått det. At man valgte å gå rett til nedstengning, kan kun forklares ut fra at Statoil ønsker å løfte konflikten inn i en tvungen lønnsnemnd.

Samfunnets hjerte blør neppe for at arbeidstakere med over en million i lønn også skal ha ekstremt god pensjonsordning, men det er lov å prøve seg.

Det negative er at man er tvunget til å gå en strafferunde med en ukes streik - og kanskje 1,5 milliarder kroner i tap for staten - før saken spilles over til tvungen lønnsnemnd.

Det som da skjer er at Rikslønnsnemnda (hvor begge parter er med) gjør et vedtak som begge parter må akseptere. Men først må regjeringen si at nok er nok.

Mitt stalltips er at det skjer i helgen, og at arbeidstakerne ikke vinner frem med sitt krav om fortsatt å få gullpensjoner.

Men det eneste sikre er at vi alle først må tape et par milliarder.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar