hits

Folk flest skal ikke dømme Breivik

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik har fått en rettferdig og god rettssak.

Massedrapsmannen fra Utøya har oppnådd et motsatte av det han ville, og har fått en omfattende og ryddig straffesak etter drapene på 77 mennesker.

I dag konkluderer aktoratet etter all sannsynlighet med at det ikke er hevet over enhver tvil at Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig.

Vi kan være stolte av at Norge har bestått prøven og at vi lever i et land hvor rettferdighet ikke er et spill

Dette skjer samtidig som 3/4 av Norges befolkning mener at han er frisk nok til å sitte i fengsel.

Les saken: Flertallet vil ha Breivik i fengsel

Flere ledende juristier har rådet retten til å dømme Anders Behring Breivik til fengsel på grunn av den allmenne rettsfølelsen.

Jeg mener tvert imot at det ville være livsfarlig om domstolen skulle begynne å dømme etter meningsmålinger (som er et annet ord for det samme - nemlig hva folk flest mener er rett eller galt).

Vi velger Stortinget, som vedtar lovene som domstolene dømmer etter. Forandrer samfunnet seg, må vi endre loven eller vedta nye lover. Lovene kan aldri ha tilbakevirkende kraft.

Dette er viktige byggestener i en rettsstat.

- Prisen for å leve i en rettsstat er at rettsystemet fra tid til annen tar avgjørelser utfra regelverk som follk flest er misfornøyd med, sier den kjente juristen Kjetil Lund til NRK.

Det ser heldigvis ut til at både forsvarerne, aktoratet og dommerne er innstilt på å gjøre sin jobb i retten - og ikke søke popularitet gjennom viljeløst å følge folkemeningen til enhver tid.

På vegne av NRK har Norstat spurt: Er Breivik frisk nok til å straffes?

Bare 15 prosent av befolkningen er usikker. 74 prosent vil ha ham straffet, mens 10 prosent ønsker medisinsk behandling.

Vi har gjennom 40 dager i retten fått høre om drap, lemlestelser og ødeleggelser. Ofre og pårørende har fortalt om store lidelser og liv som er skutt i stykker.

Vi har sett en drapsmann som ikke angrer noe, men som har forsøkt å dempe sine tidlige forklaringer om at han er leder for Tempelridderne - en organisasjon som etter all sannsynlighet bare finnes i Anders Behring Breiviks eget hode.

Vi har sett en drapsmann som tror han er utvalgt for å redde den vestlige sivilisasjon fra muslimene, og som mener seg berettighet til å avgjøre hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Og midt i mellom rettspsykiatere som er faglig uenige - trolig fordi verden aldri har sett et monster som Anders Behring Breivik tidligere. Psykiaterne er enig i at han har store mentale forstyrrelser, men faller ned på hver sin side når det gjelder psykose og tilregnelighet. Den tvilen overlates til domstolen å avgjøre.

Svaret får lite å si for drapsmannens fremtid - han blir sittende inne i mange tiår, uansett. Ikke som en straff for terroraksjonen 22. juli, men fordi han blir vurdert som farlig. Og den vurderingen blir lik, uansett om han er i fengsel eller under tvangsbehandling i et enmanns-sykehus i det samme fengselet.

Les også: Breivik får ikke livsvarig uansett

Rettssaken har gjort oss litt klokere på hva som har skapt en mann som bomber og skyter ihjel 77 mennesker.

Vi har hørt om et oppløst hjem, og en barndom som sporet av, om mangel på venner, om gradvis isolasjon før Anders Behring Breivik endte opp i sin syke verden med dataspill og politiske konspirasjoner på gutterommet hjemme hos mor.

Han har ingen empati eller medfølelse, men sykelig store tanker om seg selv.

Han påberoper seg nødrett på vegne av den vestlige sivilisasjon, men er klar over at det han har gjort er ulovlig og grusomt.

Tre av fire nordmenn mener altså at Anders Behring Breivik er frisk nok til å settes i fengsel.

De fleste av oss mener nok også at barnemorderen på Utøya bør sperres inne og glemmes.

Han har påført andre store lidelser og rammet hele det norske samfunnet med sin fanatisme.

Likevel har han fått en grundig og god rettssak, som har belyst alle sider av saken. Han har ikke fått den talerstolen mange fryktet, og rettssaken har heldigvis ikke handlet om Anders Behring Breiviks bisarre forestillinger.

Han skal dømmes for sine handlinger, ikke sine meninger.

Det norske rettssystemet har bestått en krevende test og gjennomført en ryddig rettssak. Nå må dommerne dømme i tråd med det loven sier og på bakgrunn av bevisene de har hørt i retten. Da er det ikke så viktig hva folk flest - og mediene, for den sakks skyld - mener om denne konkrete saken. Hvis dommen - og loven - er på tvers av den allmenne rettsfølelsen, må Stortinget vedta nye lover om grensen mellom fengel og tvungent psykisk helsevern.

I sangen «Hurricane» synger Bob Dylan om justismordet på Rubin Carter (historien ble senere film), og om hvordan det kan gå når politiet, vitner og media spiller på lag og dømmer en uskyldig mann: «Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game».

Her er teksten: Hurricane 

Bokseren Rubin Carter og massedrapsmannen Anders Behring Breivik er helt forskjellige, men likheten er at det bærer galt avsted hvis dommere lar seg påvirke av forhold utenfor det som skjer i rettssalen.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik har kostet mye - både i form av økonomiske midler, arbeidstid, men ikke minst som en belastning for pårørende og ofre. Men det har vært verdt det.

Vi kan være stolte av at Norge har bestått prøven og at vi lever i et land hvor rettferdighet ikke er et spill.

Tvert imot det Anders Behring Breivik har trodd.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar