hits

105 dagers sommerferie

De neste 105 dagene blir det tomt i stortingssalen.

Stortinget bevilger seg 105 dagers sommerferie. Det er noen som har det.

Våre 169 øverste folkevalgte drar fra hverandre i dag, for å møtes igjen i nasjonalforsamlingen 1. oktober.

De betyr 16 ukers fri fra Stortinget.

Hvert år forsvarer representantene seg med at de arbeider politisk og for partiene om sommeren. Andre tar sommerjobber eller en lang ferie.

Og det er viktig å huske at det er ikke er et eventuelle, frivillige politiske arbeidet de får godtgjørelse for: - Det at Stortinget skal slutte litt tidligere enn elevene på skolen, og starte opp igjen en og en halv måned etter skolen, er jo ingen naturlov, sier tidligere stortingsrepresentant Erling Folkvord (Rødt) til Nettavisen.

Les saken her: Nå tar Stortinget en laaaang sommerferie

Stortinget er folkevalgt og skal være våre utvalgte. De må kjenne hverdagen til velgerne, og da er det bra om de har noenlunde samme levevilkår som dem som velger dem.

  • I dag får en stortingsrepresentant 777.630 kroner i året i godtgjørelse.
  • Stortingspresidenten mottar 1.366.700 kroner.

Dette lønnsnivået illustrerer et dilemma: Godtgjørelsen ligger betydelig over det mange av representantene ville fått i det sivile liv (derfor har de etterlønnsordninger) - samtidig som godtgjørelsen er for lav til å friste næringslivsledere over i politikken.

Stortingspresident Dag Terje Andersen mottar nær 1,4 millioner kroner i årlig godtgjørelse - samt gratis møblert leilighet og hjemreiser hver helg. Foto: Scanpix.
Dette dilemmaet må vi leve med hvis vi ikke innfører et system basert på tapt arbeidsfortjeneste - altså at representantene mottar det samme som i det sivile liv.

Her er reglene: Lønn og andre godtgjørelser

Men det som ikke er like bra er at Stortinget har pålagt seg en antikvarisk arbeidsform hvor de jobber døgnet rundt mange uker i året - for så å gå fra hverandre i nesten fire måneder på sommeren.

Det hører med at Stortinget har 147 møblerte leiligheter som stilles gratis til disposisjon for alle som bor mer enn 40 kilometer unna.

Alle får gratis hjemreiser i helgene, og stortingsrepresentantenes familier får dekket to Oslo-turer per år, per person.

I år bruker vi 1,1 milliarder kroner på driften av Stortinget. Det er her lover vedtas, budsjetter bankes igjennom og viktige politiske føringer blir avgjort.

Den lange ferien kommer i tillegg til andre ordninger hvor Stortinget har vært generøse med seg selv.

Les også: Stortingets julegave til seg selv

I 2010 «nøyde» man seg med bare 103 dagers ferie: Stortinges ferie allerede over

I alle andre deler av samfunnet forventer vi at slike organer er i virksomhet hele året.

Slik er det også i staten ellers. Flyttes en statsetat eller Statoil til for eksempel Stavanger, så forlanger man at de ansatte ukependler. De ansatte får ikke 16 ukers fritid av den grunn.

Men så får ikke de statsansatte vedta sin egen arbeidstid heller.

PS: Mens Stortinget er på ferie, arbeider statsmininster Jens Stoltenberg og regjeringen tilnærmet normalt. Her blir det ikke 105 dagers fritid for å drive politiske arbeid. Det kommer kanskje av at statsrådene mener de har viktige ting å utrette?

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar