hits

Nå kommer dieselpolitiet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lovet å frede elbilene frem til 2017, men har blinket seg ut dieselbiler. Foto: Miljøverndepartementet/Flickr.

Først fristet politikerne privatfolk til å kjøpe dieselbiler, men nå vil politikerne forby folk å bruke dem.

Politikerne vil gjerne styre våre liv, men evnen til å styre er ikke alltid like god.

Et godt eksempel er hva som er mest miljøvennlig av diesel og bensin.

  • I 2007 reduserte Stortinget avgiftene for å folk til å kjøpe dieselbiler.
  • Og nå ønsker Oslo bystyre å forby bruk av dieselbiler enkelte dager.

Det er ikke lett....

For vanlige folk er kjøp av bil en stor privatøkonomisk beslutning, og for de fleste den nest største investeringen etter kjøp av egen bolig.

Derfor har politiske føringer stor betydning for svært mange mennesker.

Da politikerne av miljøhensyn gjorde det mer lønnsomt å kjøpe dieselbiler fra 2007, fulgte folk opp. I 2005 ble det kjørt mer enn tre ganger flere kilometer med bensinbil enn med dieselbil, mens de to biltypene nå er likeverdige.

Politikerne sa hopp, og folk hoppet.

Samtidig har vi kjøpt mer utslippsvennlige biler, slik at utslipp per kilometer nå er rundt 20 prosent lavere enn på 90-tallet - til tross for at biltrafikken har økt rundt 40 prosent i samme periode.

Problemet er at politikerne ikke forstod virkningen av det de bestemte i 2007.

De reduserte et utslipp, men fikk et annet: Utslippene av klimagasser gikk ned, men lokal luftforurensning økte i storbyer som Oslo og Bergen.

Miljømessig er bensinbiler verst for klimagasser (CO2), mens dieselbiler er verst for lokal luftforurensing (NO2).

Og det er den lokale forurensningen som nå gjør at Oslo bystyre har vedtatt forbud mot å kjøre dieselbiler enkelte i steder i hovedstaden på de verste dagene.

Les også: Midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo

Vi får tro at både stortingspolitikerne og lokalpolitikerne ønsker vel, men vilje til å styre er ikke alltid forenlig med evnen.

I Oslo er det dessuten slik at ulike offentlige organer mener forskjellige ting.

Oslo bystyre kan ikke vedta dieselforbud uten at Statens veivesen region Øst gjør det samme.

Den venstre hånden vet ikke alltid hva den høyre hånden gjør - og ingen av dem gjør det samme som for fem år siden.

Reglene for luftforurensning har grenseverdier for nitrogenoksid. Det skal normalt ikke være mer enn 40 mikrogram per kubikkmeter i gjennomsnitt, og ikke mer enn 18 timer i året med over 200 mikrogram.

Målinger i Oslo viser at den lokale luftkvaliteten er langt dårligere - spesielt innfartsårene fra vest ved Frognerstranden (Hjortnes) og Bygdøy Alle (hvor antall timer med høy konsentrasjon var 3-4 ganger høyere enn grensen.

Nå er det ikke svært alvorlige konsekvenser av høyt nitrogendioksidnivå (kreft er eksempelvis ikke påvist), men det er plagsomt for astmatikere og andre med pustevansker.

De verste dagene er fine, stille vinterdager hvor det dannes et «lokk» over hovedstaden slik at forurensningen ikke slipper ut av oslogryta.

På slike dager kan det altså bli forbudt å kjøre dieselbil inn fra Asker og Bærum, og det vil også kunne bli forbudt å kjøre tungtransport gjennom byen. Effekten av å fjerne tungtransporten er dobbelt så høy som forbud mot private dieselbiler.

Det fremstår som uklart hvordan Oslo bystyre vil følge opp et dieselforbud. Kommer det et eget dieselpoliti for å ta ulydige bilister som gjorde det politikerne ønsket før politikerne ombestemte seg?

Trøsten får være at elbiler fortsatt får kjøre i kollektivfeltene, passere gratis i bomstasjoner og parkere gratis i sentrum frem til 2017 - hvis da ikke politikerne ombestemmer seg i mellomtiden.

 

PS: Undertegnede har både dieselbil og elbil. Helgardering altså.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar