hits

Kinderegg å bli kvitt Kinderegg

Kinderegg er et produkt som bruker leker for å markedsføre sjokolade. Foto: Mysteryship/Flickr/Creative Commons.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener egentlig at Norge bør gjøre som USA, og forby Kinderegg. Er det så dumt?

Fedme er ett av verdens største helseproblemer, og WHO anslår at det i 2015 vil være 2,3 milliarder overvektige i verden - og at mer enn 700 millioner av dem vil ha fedme.

Tom Erik Hansen
Den eneste måten du kan bli kvitt feite barn på er å forby idioter å få barn.

Nå vil helsemininisteren angripe markedsføring av usunne produkter mot barn, og har blinket seg ut produkter som kombinerer leker med «mat» som er stappfull av sukker og salt, og bortimot tomme for næring.

«Verstingene» er Kinderegg og McDonalds «Happy Meal», som begge har det til felles at de markedsføres på en måte som lurer småbarn til å ønske seg de usunne matvarene for å sikre seg plastleker.

Alexander Beck
Kjernen er at sånne som deg skal detalje styre andres liv, og det finner jeg utrolig skummelt.

I et avisintervju åpnet helseministeren for å forby disse produktene, men så ble hun korrigert av statsministeren - og tvunget til å sende ut en pressemelding: Skal ikke forby Kinderegg.

Dagens Næringsliv 13. juni 2012.
Men Helsedepartementet har sendt ut et høringsbrev hvor de ønsker å se på markedsføring mot barn av usunn mat og drikke.

Dette har fått Bryggerinæringens Petter Nome til å ta i bruk store ord: - Regelverket de har lagt frem er de mest ekstreme markedsføringsrestriksjonene som er lansert i et demokratisk land, hevder Nome, ifølge Dagens Næringsliv.

Coca-Cola Norge er også rystet: - Jeg er overrasket over hvor ekstremt høringsutkastet er, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Coca-Cola Norge til avisen.

Du kan lese notatet her: Høring - forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Det er mulig at  at helseministeren var klønete da hun antydet at man ville forby enkeltprodukter som Kinderegg.

Men næringsmiddelbransjen må også innrømme at de bruker tung markedsføring som i praksis retter seg mot barn for å selge usunne og helsefarlige produkter. Norge har forbud mot reklame rettet mot barn fordi de ikke har det samme forsvarsappratet som voksne overfor manipulerende reklame.

- Usunt kosthold og overvekt er viktige risikofaktorer for kostholdsrelaterte sykdommer, som hjerte. og karsykdommer, kreft og type 2 diabetes. Grunnlaget for livslange kostvaner legges i barneårene. For at barn og unge skal ha god helse og for å redusere fremtidig risiko for kostholdsreltaverte sykdommer, er det viktig at barn og unge opprettholder en sunn vekt og har et kosthold med lavt innhold av mettet fett, sukker og salt, heter det i høringsbrevet.

Det munner ut i følgende: Utkast til forskrift om markedsføring rettet mot barn og unge av næringsmidler

Hensikten er å forby reklame for usunne produkter som i praksis retter seg mot barn under 18 år, og så lister man opp 10 eksempler som går på alt fra å bruke barn som skuespillere i reklamen, ved å gi bort leker, fargebruk og andre reklametriks. Det blir Helsedirektoratet som avgjør hver sak, men de kan klages inn og overprøves av Markedsrådet.

Sigurd Blystad
Den overreguleringen som er i dette landet ovenfor voksne, myndige personer er en skam, men man burde ikke blande den med beskyttelsen av barn mot desperate selskaper som ønsker å selge produktene sine til barn fra en tidlig alder.

Å fremstille en slik begrensning på markedsføring av usunne lureprodukter mot barn som et demokratisk overgrep, er tøys.

Norge har mange regler som hindrer villedende markedsføring.

Butikkene har ikke lov til å vise frem et lovlig produkt som tobakk, og markedsføring av tobakk og alkohol er forbudt av helseårsaker. I Norge er det også forbudt å ha reklame for utenlandske spillselskaper, selv om de er lovlige i EU - og Statens pensjonsfond eier aksjer i selskapene.

Jeg mener at forskriften er ganske god i å definere hva slags reklame som bør forbys, men det blir selvsagt opp til Markedsrådet (hvor alle parter er med) å bruke skjønn.

Det store spørsmålet bransjen selv burde stille seg er om det er etisk å markedsføre usunne og helseskadelige produkter ved å friste små barn med en plastleke.

Og så bør vi foreldre spørre oss om det er politikerne eller oss som bør sette grenser for barna.

Les også Statistisk sentralbyrås artikkel: Er nordmenn overvektige?

Fedme skyldes at vi stapper i oss sukker og fett, samtidig som vi sitter mer og mer stille. Kombinasjonen av mye usunn mat og for lite fysisk aktivitet gjør at rundt 10 prosent av norske kvinner og menn lider av fedme. Verdens helseorganisasjon mener at fedme er en internasjonal epidemi, og at det er et av våre største helseproblemer.

Men er helsemininisterens jobb å gjøre noe med det?

Selvsagt!

Helsemyndighetene skal ikke bare helbrede sykdom, men også forebygge. Kosthold er et vesentlig element, og det er opplagt innenfor helsemininisterens jobb å se på markedsføring av usunne og potensielt helsefarlige produkter.

Vi kan ikke forby sukker og salt, men vi kan bruke avgifter til å gjøre produktene dyrere - og begrense forbruket på den måten.

Vi kan også se på markedsføringen av usunne produkter, og vurdere om det er lov med koblingssalg hvor man i realiteten driver markedsføring mot barn ved å gi dem plastleker i tilgift for å kjøpe sjokolade.

Hvis det skulle føre til at Kinderegg forsvant, så er det ikke det største overgrepet i moderne tid i den vestlige verden.

I reklamen markedsføres Kinderegg som tre ting - en overraskelse, en utfordring og en sjokolade. Man får altså tre ting på en gang.

I USA er produktet forbudt fordi små barn kan sette de små plastlekene i halsen og dø.

Det er riktignok mer dramatisk og akutt enn at dagens småbarn stapper i seg usunne produkter, og ender opp med hjerte- og karsykdommer om noen tiår - og deretter som store kostnader på helsebudsjettet.

Å bli kvitt Kinderegg er et kinderegg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar