hits

Oslo Kino kan selges

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Men in Black 3 er en stor hit på kommunale kinoer - som den er det på private kinoer.

Å drive bygdekino var en kommunal oppgave på 50-tallet, men nå er tiden overmoden for at norske kommuner lar andre overta kinodriften.

En av de store filmene på Oslo Kino akkurat nå er Men in Black 3 - akkurat som den er det på kommersielle kinoer over hele verden.

Årsaken er enkel: Film er en internasjonal milliardindustri, med kommersielle aktører fra den enkelte skuespiller, via  studioene, til distributører og kinosteder.

Film handler også om kommersielle rettigheter, der en film begynner med kino, og fortsetter sin livssyklus via DVD-salg, utleie, filmkanaler og åpne tv-kanaler.

Alle disse leddene er private, og de har skapt en tilgjengelighet som gjør at du kan velge mellom å se Men in Black 3 på kino, hjemme i stua eller på din iPad (når akkurat den filmen blir moden for den utnyttelsen).

Mest sett akkurat nå på Oslo Kino er

  1. Promotheus
  2. Men in Black 3
  3. The Dictator
  4. The Avengers
  5. LOL

Det er intet som skiller Oslo Kino fra det du opplever på store, private kinoer i utlandet. Det er storselgerne som gjelder, og de ledsages av en bøtte pop corn, cola og godteri. For publikum blir kinoopplevelsen nøyaktig den samme, uavhengig om det er et kommunalt selskap eller et privat selskap som står bak.

I Norge er det bred enighet om at vi skal ha en blandingsøkonomi - det vil si en blanding av både offentlig og privat virksomhet. Det er ikke et mål i seg selv at noe skal være offentlig eller privat, men det er fornuftig å la det offentlige drive med fellestjenester - mens markedet lar private konkurrere om å lage attraktive og billige produkter.

Når stadig flere fellesoppgaver gjør at stat og kommune svulmer ut, er det viktig at man kvitter seg med oppgaver som ikke lenger trenger være offentlige.

Kino er et åpenbart eksempel.

Det betyr ikke at man skal gi den bort eller selge «arvesølvet» på billigsalg. Oslo Kino AS er landets største kinokonsern, og omsatte for 463 millioner kroner i fjor. Konsernet står for hver fjerde norske kinokrone og eier kinoer ikke bare i Oslo, men også i flere andre kommuner i Sør-Norge.

- Byrådet ønsker ikke å selge for enhver pris. Oslo Kino er en veldrevet, lønnsom kulturbedrift, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Les pressemeldingen her: Byrådet åpner for salg av Oslo Kino

Fra kulturinteressert filmentusiaster fremstilles det som en tragedie om kommunen selger Oslo Kino.

Det er litt uprinsippielt at frie kunstnere ønsker at  stat og kommuner som skal drive kunstdistribusjonen.

Det er også litt pussig all den tid at det er offentlige støtteordninger til smal film som må være viktig - ikke hvem som som eier kinosalen.

Diskusjoner om salg av offentlig virksomhet handler nesten aldri om det økonomiske - altså om prisen man får, og hva man har tenkt å bruke salgssummen til.

Derfor slipper man unna med argumenter som «å selge arvesølv billig». Hvordan vet man det, før man vet hva prisen eventuelt blir?

Noen later også til å tro at man selger unna for å bruke opp pengene. For de fleste kommunene (og Oslo!) er et godt alternativ å betale ned gjeld. Det gir sparte rentekostnader og mer penger på kommunale budsjetter til å drive barnehager, skoler og andre offentlige tilbud.

Uansett om det er private eller kommunale som eier, så vil de sette opp filmutvalget etter om filmen drar tilskuere eller ei. Slik må det også være. Å vise smal film for tomme saler tjener ingen.

For Oslo kommune bør regnestykket være enkelt: Hva tjener de mest på - å drive Oslo Kino, eller selge og betale gjeld?

Regnskapene til Oslo kino har vist overskudd på 20-25 millioner kroner de siste årene.

Stabile overskudd på 20-25 millioner kroner år ut, og år inn i en monopolbedrift er like verdifullt som 400 millioner kroner i nedbetalt gjeld.

Med andre ord: Oslo trenger ikke selge en lønnsom bedrift på billigsalg, men heller ikke tviholde på en oppgave som passet kommunene på 50- tallet - og ikke i dag.

Salg eller ikke bør altså avhenge av prisen man får - og ikke oppkonstruerte prinsipper.

comments powered by Disqus