hits

Private barnehager, ja takk!

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Oslo byråd (fra venstre): Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), Byråd for finans, Kristin Vinje (H), Byråd for eldre, Aud Kvalbein (KrF), Byrådsleder, Stian Berger Røsland (H), Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H), Byråd for kunnskap og utdanning, Torger Ødegaard (H) og Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

Oslo vil overlate kommunale barnehager til private. Det er på høy tid. Ingen ting tyder på at kommunene er bedre enn private til å drive barnehager.

Det er en velplassert provokasjon det borgerlige flertallet i Oslo har vedtatt, og reaksjonene er som forventet:

- Fagforbundet i Oslo er rystet over at barnehagebarna i Oslo skal anbudsutsettes, svarer Fagforbundet Oslo.

De samme fagorganiserte som nå lammer søppelutkjøring og offentlige barnehager over hele landet er altså «rystet» over at Oslo vurderer å bytte offentlige drivere med private i barnehagene.

Hvorfor er de så rystet?

Kilde: EPSI Norway
Det er neppe av hensyn til barna eller foreldrene.

Undersøkelser viser nemlig at private barnehager har mye mer fornøyde brukere enn de offentlige.

Dette kommer blant annet frem i Norsk Kundebarometer, som gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen BI:

- Med unntak av eierform (privat kontra offentlig) er kravet til innhold og kvalitet identisk: de opererer under samme kontrakt med myndighetene.

- At de private har en tilfredshetsscore som er syv prosentpoeng høyere enn de offentlige barnehagene, er svært interessant. En større involvering fra foreldrene, ledelsen og ansatte kan være forklaringen.

- At utvikling av personalet (ansettelser, trening og oppsigelser) foretas lokalt kan også være en forklaring, kommenterer BI-forsker Tor W. Andreassen  om undersøkelsen.

Hans tolkning er at brukerne liker at det både finnes private og offentlige tilbydere.

- Poenget er at det offentlige skriver kontrakt med det private som opererer parallelt med de offentlige. På denne måten får man også bedre anledning til sammenligning med hensyn til kostnadseffektivitet og hva som påvirker brukertilfrdsheten, skriver Andreassen på sin blogg.

Les innlegget: Tilfredshet med offentlige tjenester

Også EPSI måler hvor fornøyde kundene er, og finner nøyaktig det samme som BI.

  • 2011: «Private barnehager får en noe bedre skår enn kommunale barnehager».
  • 2010: «Private barnehager har vesentlig høyere tilfredsthet enn kommunale barnehager».
  • 2009: «Private barnehager får meget gode tilbakemeldinger».

Les mer her: Barnehager

Foreldrene er generelt godt fornøyd med både offentlige og private barnehager, men de private barnehagene scorer konsekvent bedre. Både i 2009, 2010 og 2011 har private barnehager 5-6 prosentpoeng bedre score.

EPSI undersøker hvorfor de private gjør det bedre - og finner at de private er bedre både på kvalitet, service, verdi for pengene og tilfredshet - og følgelig får klart mer lojale kunder.

- Analysen viser blant annet at private barnehager scorer vesentlig bedre enn kommunale på «kvaliteten på lekeområder, leker og lokaler» og «kvaliteten på maten som blir tilbudt».

Likevel sender altså Fagforbundet ut en pressemelding om at det er «rystet» og at det er «nok et angrep på kvaliteten på barnehagetilbudet i Oslo».

- Oslo bør drifte sine egne barnehager, høyresida argumenter med at konkurranse sikrer kvalitet, men kommesiell barnehagedrift dreier seg om å kutte på ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og hente ut mest mulig profitt, sier prosjektleder i Fagforbundet Oslo, Randi Færevik.

Her ser du begrunnelsen: Fagforbundet Oslo er rystet over at barnehagebarna i Oslo skal anbudsutsettes

Til det er å si at det mest rystende er at Fagforbundet sover i timen og ikke har fått med seg at foreldrene i private barnehager konsekvent, over tid og i flere uavhengige undersøkelser er vesentlig mer fornøyde enn foreldre med barn i offentlige barnehager.

Leser man grundig, ser man at Fagforbundet slett ikke bryr seg om kvaliteten i barnehagen - men kun om deres egne medlemmer.

Det er greit nok.

Men spar oss for krokodilletårer og forsøket på å skyve barnehagebarna foran.

comments powered by Disqus