hits

Streiken ingen taper på

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud sparer penger hver dag streiken varer. Foto: Johnny Syversen.

De rundt 50.000 streikende «streiker bort» lønnstillegget på et par dager, men får full lønn fra streikekassen.

I dag trappes streiken i offentlig sektor opp, og barnehager, skoler og sykehjem rammes. For mange familier blir det en fortvilet situasjon hvis de ikke har back up på barnepass.

  • De betaler skatt og barnehage, men mister plassen over natten.
  • De streikende, derimot, får full lønn etter skatt mens de streiker.
  • Arbeidsgiverne i stat og kommune sparer penger hver dag streiken varer.

Dette er annerledes enn i private streiker, der både de streikende og bedriften taper penger på konflikt.

Det er vanskelig å forstå at ikke den rødgrønne regjeringen og de rødgrønne støttespillerne i LO klarer å løse opp i denne konflikten

I privat sektor rammer partene først og fremst hverandre - i offentlig sektor rammer de kun uskyldig 3. part

Samtidig er streik en lovlig aksjonsform, selv om det ikke er stort man streiker for i et land som er et lite økonomisk paradis i en urolig verden.

Tall fra det tekniske beregningsutvalget viser at de offentlige ansatte har hatt sterke lønnsvekst enn private ansatte de siste årene.

Samtidig har alle norske lønnstakere hatt en fantastisk lønnsutvikling - og den har konsekvent vært mye sterkere enn regjeringen har spådd.

Ser man perioden fra 2000 0g til nå, har lønnsveksten totalt vært på 76,2 prosent - mens regjeringens anslag totalt ville gitt 68,7 prosent.

Regjeringens anslag for lønnsvekst i forhold til fasiten. Kilde: Teknisk Beregningsutvalg, Reviderte nasjonalbudsjett, Aftenposten.
En gjennomgåelse Aftenposten har gjort av tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene og de reviderte nasjonalbudsjettene viser at regjeringen har undervurdert lønnsveksten i 10 av 12 år.

Hva betyr det?

At nordmenn har fått mye sterkere kjøpekraft.
I samme periode har prisene kun steget med 24,8 prosent.
Lønnsveksten har altså vært tre ganger høyere enn prisstigningen.
I år tror regjeringen på 3,75 prosent, og det er også det administrasjonsminister Rigmor Aasrud har signalisert at de offentlig ansatte skal få.
De offentlig ansatte tror lønnsveksten blir høyere - og vil derfor ha mer.

Frontfagene fikk 2,15 prosent sentralt, men vil også få lokale tillegg. Usikkerheten er hvor mye. De offentlig ansatte tror de privates lønnsvekst kryper over 4,0 prosent, mens regjeringen står på sitt anslag på 3,75 prosent - og vil ikke rikke seg utover det.

Det er vanskelig å forstå at ikke den rødgrønne regjeringen og de rødgrønne støttespillerne i LO klarer å løse opp i denne konflikten. De ansatte får økt kjøpekraft uansett utfall i et land med både lav rente og lav prisstigning. Og promillene det står på er ikke et være eller ikke-være for norsk økonomi.

Sannheten er at streiken i offentlige sektor dreier seg om småpenger - og at de streikende «streiker bort» de lønnstilleggene de kan presse frem.

På den annen side: I offentlig sektor får de streikende full lønn under konflikt, dekket av fagforeningenes velfylte streikekasser.

Da får vi den absurde situasjonen at streik ikke rammer arbeidsgiver (som sparer penger mens konflikten pågår) eller de streikende (som får full lønn under konflikten). Ikke handler det om mange penger heller.

Det er sikkert noe å tenke på for dem som har barn i streikestengte barnehager eller foreldre på sykehjem som nå taes ut i streik.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar