hits

Slik blir innvandring lønnsomt

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har behov for gjestearbeidere - ikke flere permamente innvandrere.

Masseinnvandring fra fattige land koster milliardbeløp. Årsaken er enkel: Norge trenger mer arbeidskraft - ikke flere innbyggere.

Statistisk sentralbyrå har regnet på den økonomiske virkningen av innvandring.

Årsaken til at innvandring blir ulønnsom er et politisk valg om at den ekstra arbeidskraften skal integreres og gjøres «norsk».

Les rapporten: Makroøkonomi og offentlige finansier i ulike scenarioer for innvandring

Rapporten er god, og den dokumenterer det vi kan tenke oss frem til:

  • En gjestearbeider fra Sverige er svært lønnsomt for Norge.
  • En polsk snekker som tar med seg familien er mindre lønnsomt.
  • Minst lønnsomt er en arbeidsledig innvandrer fra et fattig land.

Regnestykket er nokså selvfølgelig for alle grupper. De fleste av oss er lønnsomme i perioden mellom 25 og 60 år når vi er i arbeid, og betaler skatt.

Nyføde norske (blå kurve) er lønnsomme etter 25 år. Innvandrere fra fattige land (rød stripe) er ulønnsomme hele tiden, mens innvandrere fra vestlige land eller Øst-Europa er lønne fra første dag. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
I gjennomsnitt kommer innvandrerne når de er 25-30 år, og hvis de går rett inn i arbeidslivet er de lønnsomme nærmest fra dag en.

«Arbeidsinnsatsen er det avgjørende», skriver SSB.

I praksis betyr det arbeidsinnsats per innbygger. Den er høyest blant enslige gjestearbeidere, men synker radikalt når de tar med seg familien (fordi barn ikke jobber og kona typisk arbeider mindre enn mannen).

Den faller også hvis arbeidsinnvandreren blir boende og får barn. Etterhvert vil barna trenge barnehage og skole, mens foreldrene over tid skal på aldershjem.

På svært lang sikt blir oppfører innvandrerne seg som etniske nordmenn, og da går den samfunnsøkonomiske virkningen av innvandringen mot null.

Forskjellene er enorme:

  • 5.000 ekstra vestlige innvandrere gir en pluss på 7-8 milliarder kroner.
  • 5.000 ekstra fra østeuropa gir omlag 2,5 milliarder kroner i pluss.
  • 5.000 ekstra fra Afrika og andre fattige land gir en minus på 9 milliarder.

De siste 30 årene har Norge fått 250.000 nye statsborgere. Rundt 70.00 av dem kommer fra Europa, 40.000 fra Afrika og drøyt 120.000 fra Asia. Som regnestykkene fra SSB viser, er lønnsomheten i disse innvandrere svært ulik.

Etter 25 år har rundt 80 prosent av de vestlige innvandrere, reist tilbake til hjemlandet - mens bare 40 prosent av innvandrere fra fattige land returnerer.

Det er her nøkkelen ligger.

Vi blir ni millioner innbyggere i 2010. Rundt 70 prosent har norsk bakgrunn, mens en drøy million er innvandrere eller etterkommere av innvandrere fra fattige land.
Årsaken til at innvandring blir ulønnsomt er et politisk valg om at den ekstra arbeidskraften skal integreres og gjøres «norsk».

Økonomisk er det mye mer lønnsomt for Norge å åpne for gjestearbeidere - altså midlertidig opphold knyttet til at man har jobb.

Et eksempel er debatten om filippinske au pairer, som kun får være her i to år i en såkalt kulturutveksling.

Mange av disse flytter mellom ulike EU-land eller tar jobb i landene rundt Persiabukta eller Singapore. De oppfatter seg som hushjelper, og sender penger hjem til sine familier. Midlertidige arbeidsinnvandrere fra Sverige, Polen og andre land i Øst-Europa er her også for å tjene penger - uten egentlig å ønske å flytte hit permament.

Det er slike gjestearbeidere vi burde ønske oss.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar