hits

Gahr Støres forklaringer spriker

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Utenriksminister Jonas Gahr Støres forklaringer spriker. Fotomontasje: Scanpix/Nettavisen.

Sprikende forklaringer er det største problemet for utenriksminister Jonas Gahr Støre i den såkalte Tschudi-saken.

Dagens høring i Stortinget etterlater inntrykk av en utenriksminister tilpasser sin forklaring etterhvert som nye brikker blir offentlig kjent.

Fra første stund har Jonas Gahr Støre hevdet at han og Felix Tschudi ikke er nære venner, men «bekjente» - og at det uansett ikke er problemer med habiliteten fordi søknaden kom fra Norges Rederiforbund, og ikke fra Tschudi.

- Jeg vurderte ikke min habilitet i den saken, da jeg ikke anså det som relevant, sa Gahr Støre så sent som 20. mars.

Les saken her: Støre: - Ikke relevant å vurdere min habilitet

Saken dreier seg om seks millioner kroner som UD bevilget til stiftelsen Felix Tschudi tok inititiav til.

Tidligere har Gahr Støre forsvart seg med at pengene  gikk til Universitetet i Nordland, men det er en tilsnikelse. Millionene gikk rett til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk i Kirkenes - altså stiftelsen utenriksministerens mangeårige venn var intititivtaker til, og hadde økonomiske interesser av.

På UDs nettsider heter det at «bekjentskapet til sistnevnte er heller ikke av en slik karakter at utenriksministeren har funnet det nødvendig å vurdere sin habilitet...».

I dag hevdet utenriksministeren tvert imot at han vurderte dette: - Min vurdering var at jeg ikke var inhabil.

  • Først visste Jonas Gahr Større angivelig ikke at initiativet kom fra Felix Tschudi - nå innrømmer han det.
  • Så var de uansett bare bekjente - nå sier Jonas Gahr Støre at de venner, men ikke nære venner.
  • Endelig sa Jonas Gahr Større at han ikke vurderte sin habilitet - nå hevder han å ha vurdert habiliteten.

Jonas Gahr Støres nye versjon er at han visste at initiativet kom fra Tschudi, men at vennskapet til rederen ikke er nært nok til å skape problemer.

Nettopp vennskapet til Felix Tschudi er kjernen i denne saken. Og faktaene som nå er på bordet tegner bildet av et temmelig nært vennskap:

  • De gikk på Sjøkrigsskolen sammen.
  • De feirer 17. mai sammen.
  • De var gjester i hverandres bryllup.

Og Jonas Gahr Støres familieselskap har endog invester penger i Felix Tschudis rederivirksomhet.

Skipsreder Felix Tschudi har invitert utenriksminister Jonas Gahr Støre på 17. mai-middag hvert år de siste ti årene. Foto: Vegard Grøtt, Scanpix.

- Jeg kjenner Felix Tschudi. Han er en venn og en viktig aktør i nordområdene, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i dagens åpne høring i Stortinget.

Gahr Støres første versjon var å spille ned vennskapet: - Vi er ikke nære venner, men bekjente, var hans forklaring da saken kom opp.

Også når det gjelder inivititet til stiftelsen, er det nå rimelig klart at det kom nettopp fra Jonas Gahr Støres venn og selskapet Tschudi Shipping Company.

Det fremgår svart på hvitt i søknaden fra Norges Rederiforbund.

Etter dagens høring står det fast at utenriksministeren involverte seg personlig i en millionbevilgning til et stiftelse hans venn hadde økonomiske interesser av - uten å be Lovavdelingen vurdere habilitetsspørsmålet.

Problemet er at forklaringene motsier hverandre:

  1. Dersom Jonas Gahr Støre trodde millionsøknaden gjaldt Norges Rederiforbund, var det ingen grunn til å vurdere vennskapet til Felix Tschudi slik han nå hevder at han gjorde i 2008.
  2. Men hvis han visste at Felix Tschudi hadde økonomisk interesse av de seks millioner kronene, burde han bedt Lovavdelingen vurdere habiliteten, slik Jonas Gahr Støre har plikt til.

De rødgrønne har flertall på Stortinget, så Jonas Gahr Støre slipper nok unna møtet med nasjonalforsamlingen.

Men i møtet med velgerne har det gått dårligere.

En meningsmåling TNS Gallup har gjort for TV 2 viser at 33,7 prosent har fått svekket tillit til Støre.

Ikke nødvendigvis fordi han gjorde  en vennetjeneste til seks millioner kroner, men trolig fordi utenriksministerens mange sprikende forklaringer i sum ikke fremstår som veldig tillitsvekkende.

comments powered by Disqus