hits

Felt av Facebook

Massedrapsmann Anders Behring Breivik kan ikke dømmes av en forutinntatt legdommer som mener at dødsstraff er den eneste rettferdige dommen.

Dag 2 åpner med at tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen takler den første store utfordringen i terrorrettsaken forbilledlig. Men så var ikke avgjørselsen så vanskelig heller.

Se kommentar fra første dag: Ingen tårer for ofrene

Både forsvarerne, aktoratet og bistandsadvokatene var enige om at habiliteten til meddommer Thomas Indrebø var så svekket at tilliten til hans uhildethet var borte.

Etter en dags liveoverføring ble kringkastingen stanset. Det er Høyesterett som har bestemt at publikum utenfor rettssalen ikke skal få se Anders Behring Breiviks forklaring.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening søkte i desember om unntak fra forbudet i domstolloven om tillatelse til å kringkaste Behring Breviks forklaring. Søknaden gjaldt både fotografering, opptak for radio, fjernsyn og web-tv.

Norsk lov åpner for å tillate videofilming fra retten.

Domstolloven sier riktignok at «under forhandlingene i straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt»., men bestemmelsen har et klart unntak: «Dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre unntak fra fra forbudet når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot».

Det er Oslo Tingrett som likevel sa nei til filming. Det skjedde mens man bare hadde den første rettspsykiatriske rapporten på bordet, og en hovedbegrunnelse for å si nei var nettopp at «det er etisk betenkelig å kringkaste forklaringen fra en tiltalt som to av de sakkyndige mener lider av paranoid schizofreni».

Senere har Lagmannsretten og Høyesterett forkastet anker - vel å merke ikke av selve vurderingen Oslo Tingrett har gjort, men om det er tingretten som har adgang til å gjøre denne avveiningen.

Her kan du lese om saken: Høyesterett avviste anke om Breivik-opptak

Mange vil ha sympati for rettens beslutning fordi den angivelig nekter massedrapsmannen en talerstol, og fordi pårørende og ofre blir skjermet.

Men i praksis kringkastes hvert ord Anders Behring Breivik ytrer og det er massiv dekning fra massemedier over hele verden. Behring Breivik fikk sin talerstol - det eneste publikum avskjæres fra er hans ansiktsuttrykk og totale mangel på empati overfor ofrenes lidelser.

Det eneste uavklarte punktet i rettssaken er om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ei. Dommerne og meddommerne får med seg hvert ord som blir sagt i salen, og får en godt grunnlag til å felle en rettferdig dom.

Men terrorbombingen av Regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya var et angrep på hele det norske demokratiet - som Anders Behring Breivik mener «i realiteten er et liberalistisk og kulturmarxistisk diktatur».

I retten sa massadrapsmannen at det er ignorant å omtale ham som ondskapsfull.

Slik taler en barnemorder med et oppblåst selvbilde som kun har følelser for seg selv.

Oslo Tingretts beslutning forhindrer at det norske folket kan se forklaringen til massedrapsmannen som mener han har rett til å felle dom over oss alle.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar