hits

Trygd en smittsom sykdom

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sliter med en ny smittsom sykdom: Trygd.

Dersom naboen blir trygdemottaker, øker sannsynligheten for at nærmiljøet også havner på trygd med 30 prosent.

Påskens debatt om uføretrygd og Høyres forslag om nødhjelpsatser på 70 kroner dagen har ført trygdedebatten tilbake til vante spor:

  • Venstresiden later som om det ikke er slik at noen som kan arbeide, velger å gå på trygd.
  • Høyresiden lukker øynene for at trygdesatsene er for lave for dem som virkelig trenger hjelp.

I likhet med innvandringsdebatten ville det vært en stor fordel om politikerne holdt seg til fakta og lagde politikk ut fra virkeligheten - ikke en innbilt virkelighet.

Og hva er så virkeligheten:

  1. Trygding er smittsomt.
  2. Lønner det seg å arbeide, velger flere å arbeide.
  3. Sosialsatsene er lave og skaper fattigdom.

En omfattende studie av over en million mennesker gjort av Frischsenteret viser at trygd er smittsomt.

Dersom andelen på sosialtrygd øker med en prosent i ditt nærmeste nabolag, øker sjansen for at du også blir trygdemottaker med 25-30 % når man korrigerer for andre faktorer.

«Smitten» øker desto likere man er de andre som trygdes. Flere menn på trygd gir økt sannsynlighet for at mennene rundt også havner på trygd - og flere trygdede med samme utdannelsesbakgrunn smitter over på samme gruppe i nabolaget.

Sagt på fagspråk: Behov for sosialtrygd er smittsomt (...) og forsterkes av selforsterkende gruppeoppførsel, noe som tyder på at det er en sosial multiplikatoreffekt. Innenfor små nabolag, kan denne multiplikatoreffekten beregnes konservativt til 1,3.

Du kan lese hele rapporten her: Sosialhjelpsnettverk

I klartekst betyr dette at når en trygdes så senkes terskelen for at også lignende personer rundt blir trygdet - uten at de har blitt sykere enn før. Den sannsynlige årsaken er at den mentale terskelen for å gå på trygd synker. Dette er skremmende funn i et land hvor 1/3 av den potensielt yrkesaktive befolkningen går på trygd.

Kilde: Frischsenteret.

Dagens Næringsliv har omtalt en annen studie som viser at uføretrygdede som får beholde mer av ekstrainntekt fra arbeid også arbeider mer. Det burde ikke overraske, men økonomiske incitamenter (eller gulrøtter) virker. De aller fleste har noe arbeidsevne og arbeidsviljen øker hvis de sitter igjen med mer enn om de kun satt hjemme.

Hva er den logiske følgen?

Det må alltid lønne seg å arbeide fremfor å ta imot trygd eller sykelønn.

Det betyr at sykelønn bør være noe mindre enn vanlig lønn - eksempelvis ved avkorting eller karensdag - og at uføre får beholde mer av ekstrainntekten hvis de klarer å jobbe litt.

For å si det med Stabæk-fansen (som trenger en oppmuntring i disse dager) Alltid. Uansett.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar