hits

Breivik-rapporten må offentliggjøres

Den nye rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik må offentliggjøres så raskt som mulig. Foto: Erlend Aas, Scanpix.

Den nye psykiatrirapporten om Anders Behring Breivik må offentliggjøres så raskt som mulig.

Etter at fire rettspsykiatere har vurdert massedrapsmannen, er stillingen 2-2 om gjerningsmannen var tilregnelig eller ei.

Dette er også det eneste uavklarte spørsmålet i maratonrettssaken som begynner på mandag.

Ingen som til nå har kommentert den siste rapporten har lest den eller studert premissene og metodene for den nye konklusjonen. Det er en stor svakhet i debatten

Til nå er bare den første psykiatrirapporten offentlig kjent gjennom lekkasjer. Den er heftig diskutert og har blitt faglig kritisert, selv om Den rettsmedisinske kommisjon hadde «ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen».

Den nye rapporten er ennå ikke offentlig tilgjengelig. Likevel er mange skråsikre i  at den er mye bedre enn den første rapporten. Det er nokså påfallende når det eneste vi til nå har sett er en pressemelding og en pressekonferanse.

Kan det være slik at man synes rapporten er bedre fordi man liker konklusjonen?

Les også bloggen: Psykia-tro

Det er Oslo tingrett som har bestilt begge rapportene, og tingretten har ennå ikke offentliggjort noen av dem.

Det er heller ikke vanlig. Hovedprinsippet i norsk rett er muntlige forhandlinger - det vil si at dommerne kun skal ta stilling til det som legges frem og forklares i retten. Dermed kan offentligheten kikke dommerne i kortene.

Samtidig er det en praksis for at dommerne av tidshensyn avgjør at ikke alle de nær 600 sidene med psykiatrirapporter skal leses opp i retten. Dermed får offentligheten kanskje bare høre bruddstykker og psykiaternes forklaringer.

Det er prinsippielt betenkelig fordi offentlighetens behov for å vite og kontrollere dermed blir avskåret.

Ifølge de to første psykiaterne var Anders Behring Breivik psykotisk, paranoid, schizofren - og dermed strafferettslig utilregnelig når han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

De to nye psykiaterne mener han er dyssosial og lider av en narsissistisk personlighetsforstyrrelse - men at han likefullt er tilregnelig.

Ingen som til nå har kommentert den siste rapporten har lest den eller studert premissene og metodene for den nye konklusjonen. Det er en stor svakhet i debatten.

Slik saken nå står bør Oslo tingrett sørge for at mest mulig av rapportene blir offentlig tilgjengelig. Det bør også Anders Behring Breivik og hans forsvarere gi sitt samtykke til.

I verste fall bør Oslo tingrett sette av tid til å lese opp rapportene i åpen rett, siden spørsmålet om tilregnelighet eller utilregnelighet er det viktigste retten må ta stilling til.

Erfaringen fra den første runden er at offentlig debatt har påvirket saken. Uten debatt og kritikk ville den første rapporten stått uimotsagt. Like selvfølgelig er det at åpenhet og faglig debatt også vil være nyttig i vurderingen av rapport nummer to.

Tidsplanen for rettssaken er at den starter 16. april, og at dom skal falle senest 22. juli. Kun tre dager - og sju vitner - er til nå avsatt til  spørsmålet om massedrapsmannen var tilregnelig eller ei.

I går ble stabler av kopier av rapporten utlevert til aktoratet, forsvarerne og bistandsadvokatene.

Det er viktig å huske at det ikke er ofrene eller de pårørende som skal dømme Anders Behring Breivik, men samfunnets verktøy - som er domstolen.

Terroraksjonen var et angrep på Norge, og offentligheten har behov for å vite hva som lå bak handlingene.

Eksperter og moteksperter må få mulighet til å finlese, plukke rapportene fra hverandre, og diskutere funnene.

Uansett utfall har 22.juli-prosessen lært oss at psykiatere ikke kan gi oss udiskutable fasitsvar. Det kan føre til en rekke legitime krav om gjenopptakelser av tidligere saker basert på kun en rettspsykiatrisk rapport.

Men det åpner også en stor debatt om hvor drevet av tvangstanker og vrangforestillinger man må være for å slippe straff. Det er allmenn enighet om at dette ikke er et spørsmål om svart/hvitt - men en gråsone.

Anders Behring Breiviks handlinger var grusomme, og han utførte dem utfra en forvirret politisk oppfatning.

Ingen ved sine fulle fem er i stand til kaldblodig å drepe 69 mennesker på Utøya, men det åpne spørsmålet er om gjerningsmannen er syk nok til å slippe fengsel - og heller tilbringe resten av livet på psykiatrisk sykehus inne på et fengsel.

Det får vi ikke et fullgodt svar på uten en grundig og åpen debatt.

Derfor bør så mye som mulig av den nye psykiatrirapporten offentliggjøres så raskt som mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar