hits

14.000 i støtte per flyreise

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Flypassasjerene fra Leirin flyplass i Fagernes koster skattebetalerne cirka 14.000 kroner per tur/retur-reise. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix.

 Legg ned småflyplasser og bygg storflyplasser.  

Forslaget til Nasjonal transportplan for 2014 - 2023 er et godt utgangspunkt for å ruste opp veinettet, gi oss moderne flyplasser og skape en smidig transport i byene.

Her kan du lese hele planen: Nasjonal tranportplan 2014 - 2023.

Dette er hovedforslagene:

  • Legg ned småflyplasser, nye storflyplasser i Nord-Norge med direktefly til Oslo.
  • Bygg ut "flytog" mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad.
  • Tving matpakkebilistene over på kollektivtransport og sykkel i storbyene.

Alle disse forslagene er gode. Ulempen er at det koster enorme midler hvis man samtidig skal pusse opp et nedslitt veinett.

Den største faren nå er at distriktenes mektige lobby i Transportkomitéen på Stortinget klarer å forpurre forslagene, og istedet gå inn for å bruke statsmilliarder på bruer og tunneler der nesten ingen bor.

Les tidligere blogg: «De fordeler hundrevis av milliarder til vei og jernbanen, men ingen fra Oslo sitter rundt bordet».

Veidirektør Terje Moe Gustavsen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil bruke uyggelig mye penger. Foto: Samferdelsdepartementet.

Et eksempel er det forlengete livet til Leirin lufthavn på Fagernes.

Det er en skandale at den ikke er lagt ned for lenge siden. Allerede i 2001 foreslo Luftfartsverket å nedlegge det som lokalt kalles «Himmelens freds plass».

Stortinget sa nei. Luftfartsverket foreslo det igjen i 2006, men komiteflertallet fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartet la sine vernende hender over Leirin.

I dag ser vi galskapen: Fra Leirin er det rundt 2,5 timers biltur til Oslo. Tidsbesparelsen ved å kjøre til lufthavnen, parkere, sjekke inn og fly er altså minimal.

I tillegg koster hver reise rundt 14.000 kroner i offentlig støtte, går det frem av Avinors beregninger til Nasjonal transportplan 2014 - 2023.

Ved første øyekast virker Avinors bidrag til planen best fordi etaten ikke bare bygger og bygger, men også legger ned.

Typisk er Lofoten, hvor Avinor vil bygge en ny storflyplass - mot å legge ned noen mindre. Passasjerene får kanskje 30 km lengre å kjøre. Til gjengjeld får de direkteruter til Oslo med jetfly. På Helgeland foreslår man det samme i Mo/Mosjøen-området.

Det er fremtidsrettet.

I motsetning til Leirin er de to nye storflyplassene samfunnsøkonomisk lønnsomme, med et positivt bidrag på totalt 3,5 milliarder kroner, ifølge planen.

Det koster å bygge sykkelveier og vedlikeholde veinettet. Kilde: Nasjonal transportplan.

Hovedtanken i planen er å bruke fly på lange avstander, og bygge opp stamveinettet og tognettet rundt storbyene for å skape større regioner.

Hvis man øker investeringene til tog fra 29,3 til 71,7 milliarder kroner de neste ti årene, kan man gjøre «hele Østlandet til en arbeids- og boregion».

I praksis betyr det tog hver halvtime til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar før 2026.

Etatene forventer en eksplosiv befolkningsvekst og ditto transportbehov i storbyene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Et hovedgrep for å ta unna er å presse folk ut av privatbilene for å få dem til å gå, sykle eller bruke kollektivtranport.

Andelen sykkelreiser har faktisk sunket de siste årene. Kilde: Nasjonal transportplan.

Sykkel står sentralt.

Beregninger viser at en inaktiv 30-åring som begynner å sykle til jobb, vil få 3-8 år lenger levealder. Målsetningen er å doble andelen sykkelreiser til 8 prosent i planperioden. I storbyene betyr det at 10-20 prosent av alle reiser skal foretas på sykkel. Klarer man målene, vil man fjerne rundt 1,2 millioner kilometer bilkjøring hver eneste dag.

Men det har en pris - nærmere bestemt 20 milliarder kroner på statens hender for å bygge 170 mil med ny sykkelvei.

Trafikksikkerhet er en annen prioritet. I fjor hadde vi 169 trafikkdrepte i Norge, det laveste tallet på 58 år. Målsetningen er å få tallet under 100 i planperioden. Et viktig tiltak er rundt 90 mil med møtefri vei (enten fire felt eller med midtrekkverk).

Alt i alt virker tiltakene gjennomtenkte og riktig prioriterte.

Men det er før tautrekkingen mellom ulike distrikter har begynt på Stortinget og regjeringen, og der kan alt skje.

Til og med at Leirin overlever enda en gang.

 

comments powered by Disqus