hits

Bestemor på sparebluss

Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil ha mer hjelp til selvhjelp blant eldre.

 Det er ikke skatteletter, men statens sparing, som gjør at bestemor lever på sparebluss.

Økt arbeidsinnvandring og mer penger kan hjelpe noe.

Men det økte behovet for pleie som kommer med eldrebølgen må løses ved at

  1. Eldre hjelper andre eldre.
  2. At eldre får hjelp til å hjelpe seg selv.

Nå vil kommunalminister Liv Signe Navarsete at eldre skal klare seg i eget hjem lengst mulig i stedet for å komme på aldershjem: - Med det vi vet om eldrebølgen i dag, hva den vil koste og hvor mange som må jobbe i omsorgssektoren, må vi se i øynene at det ikke kommer til å gå, sier Navarsete til Aftenposten.

Å late som om god eldreomsorgen til et spørsmål om skatteletter eller ikke, er en grov manipulering.

Hovedproblemet er ikke mangel på penger - det er mangel på hender.

Hovedproblemet er ikke mangel på penger - det er mangel på hender.

For eldrebølgen er en virkelighet som kommer til å slå inn over oss med enorm kraft.

Norge har i dag rundt 600.000 eldre over 67 år.

Fremskrivningene tilsier at denne gruppen vil øke til mellom 1,1 og 1,4 millioner mennesker frem til 2050.

Kilde: Finansdepartementet/SSB.
Et nøkkeltall som forteller mye er hvor mange mennesker det er over 67 år - i forhold til antallet mellom 20 og 66 år.

Grovt sett sier det nøkkeltallet noe om hvor mange alderspensjonister det blir per yrkesaktiv.

I dag er tallet 1:6 - i verste fall faller det samme forholdstallet til 1:2 i 2060.

Smak på det tallet: Vi kan altså få en fremtid der hvert eneste yrkesaktive par får en eldre å forsørge, i tillegg til egne barn.

Du kan lese fremskrivningene her: Langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning

Fremskrivningene til Finansdepartementet tilsier at vi i «beste fall» får tre personer mellom 20 og 66 år per eldre - og i «verste fall» to til en.

Men det største problemet er ikke mangel på penger, men mangel på hender.

Statistisk Sentralbyrå har regnet på hvordan vi kan skaffe disse hendene:

  • Redusert arbeidsledighet kan gi maksimalt 80.000 flere årsverk.
  • Høyere yrkesdeltakelse blant kvinner kan gi 120.000 flere årsverk.
  • Lik yrkesdeltakelse blant innvandrere som nordmenn flest vil gi 30.000 årsverk.
  • Flere av dagens 300.000 uføre kan jobbe med nedsatt arbeidsevne.
  • Redusere dagens sykefravær som svarer til rundt 150.000 årsverk.

Med dagens masseledighet i Europa skulle det være mulig å skaffe ledige hender gjennom arbeidsinnvandring.

Samtidig er den norske eldrebølgen omtrent på linje med tilsvarende eldrebølger i hele Europa.

I mange europeiske land vil de altså mangle både hender og penger.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har åpenbart rett i at eldres behov for hjelp og pleie også må utføres av de eldre selv.

Å nekte for det er å stikke hodet i sanden.

Nettopp behov for ansatte i helse og omsorg er en av årsakene til at vi bygger ned Navarsetes eget hjertebarn (landbruket), og reduserer antallet ansatte i industrien og konkurranseutsatt sektor. Norge er oljefyrt, og vi går på sparebluss for å få oljepengene til å vare lenger.

Men samtidig er eldrebølgen det fremste beviset for at vi ikke må gi opp arbeidet med å trekke grupper med lav sysselsetting inn i arbeidslivet, og at vi må åpne for målrettet arbeidsinnvandring av yngre mennesker med pleieutdannelse.

Det Norge trenger er ikke en kamp mot filippinske au pairer, men et systematisk arbeid for å tiltrekke oss nok arbeidskraft innen helse og omsorg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar