hits

Skammelig behandling av de svakeste

Norge har mellom 1500 og 3000 asylsøkere som har vært her lenge, og de mange av dem er fra Etiopia. Det er ille at ikke flere på venstresiden kritiserer regjeringen for den skammelige behandlingen av denne gruppen.

Sjeldent ser man bedre demonstrert forskjellen på liv og lære enn i behandlingen av de etiopiske asylsøkerne.

Inntil for ett år siden så norske myndigheter igjennom fingrene på at de jobbet, betalte skatt, og dekket sine utgifter på vanlig måte. Men så slo de samme myndighetene kontra og tok fra dem skattekortet.

Dermed trakk man teppet under beina på den svake gruppen: - Forverret situasjon for etiopierne.

Norsk innvandringspolitikk er så inkonsekvent at man kan gråte. Det er tverrpolitisk enighet om å begrense innvandringen, men samtidig er det tverrpolitisk enighet om EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet, som betyr at over 500 millioner EU-borgere fritt kan flytte til Norge.

Det er også tverrpolitisk enighet om at vi ikke kan sende hjem gruppen av såkalt ureturnerbare. I etiopiernes tilfelle handler det om mennesker som har flyktet fra krig og sult, og som ikke ønsker å reise hjem (naturlig nok) - og om et hjemland som ikke vil ta imot dem.

Det inkonsekvente er at norske myndigheter godtar at de er i Norge, men forbyr at de livnærer seg selv på lovlig vis. Bakgrunnen er en dårlig begrunnet teori hos juristene om at noe annet ville føre til en strøm av nye asylsøkere til Norge.

Det som er ille med praksisen er at den skaper nød og sosialklienter av mennesker som hadde vist gjennom mange år at de kunne forsørge seg selv på lovlig vis.

Rett før jul skar integreringsmininister Audun Lysbakken igjennom og sørget for at asylsøkerbarn som er født i Norge skal få norsk statsborgerskap etter en viss tid.

En annen reform er enkel og grei: Folk som har lov til å oppholde seg i Norge, eller som ikke kan sendes hjem,. må få lov til å tjene lovlige, legale penger.

Det kan ikke være noe mål å skape sosialklienter, tiggere eller forbrytere av mennesker som ikke vil noe annet enn å skaffe seg et bedre liv.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar