hits

PST-sjefen får Roma-permisjon

Etter en serie tabber og brudd på taushetsplikten, belønnes den avgåtte PST-sjefen Janne Kristiansen med tilbud om seks måneders permisjon på full lønn i Roma.

Ifølge Janne Kristiansen selv ønsket hun å gå av fordi hun brøt taushetsplikten ved å fortelle om norske etterretningsagenter i Pakistan.

Justisministeren sa ja, men kvitterte med å tilby den avgåtte PST-sjefen et oppholdt ved Nato Defence College i Roma.

Regjeringen synes altså at det er passende å sende en en person som nå skal etterforskes for brudd på taushetsplikten på et Nato-kurs

Det er så man må gni seg i øynene.

Regjeringen synes altså at det er passende å sende en en person som nå skal etterforskes for brudd på taushetsplikten på et Nato-kurs.

Det er samme utdanning som direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sa fra seg i forrige uke - etter en storm av protester for at sjefen ville flykte unna krisen i helseforetaket for å være på betalt permisjon i Roma.

Janne Kristiansen var advokat før hun begynte i PST i 2009.

Hun går av etter eget inititiativ etter bruddet på taushetsplikten, men klarte altså å skaffe seg en sluttpakke i natt.

Les mer: Her er sluttpakken til PST-sjefen 

- Janne Kristiansen har 3 måneders opparbeidet ferie til gode, heter det i sluttavtalen. - I henhold til arbeidskontrakten har hun krav på 6 måneders rettrettlønn dersom hun ikke får utbetalt lønn fra annen statsstilling i denne perioden.

Hun har altså ni måneder med full lønn klart, og dersom hun tar imot kontraktens krav om å begynne i annet passende arbeid i Justissektoren i Oslo-området, så blir det ytterligere seks måneders fri.

- Det er enighet om at dersom hun aksepterer en slik stilling, skal den innledes med minst 6 måneders studiepermisjon, hvor det blir vurdert deltakelse på Nato Defence College.

- Lønn fastsettes til samme lønn som hun innehar dags dato, inkludert personlige tillegg, heter det i avtalen som er signert av Janne Kristiansen og departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet.

Politikerne klager ofte over gyldne fallskjermer i næringslivet, men der brukes de når det er selskapet som vil kvitte seg med en direktør.

Her er det snakk om en PST-sjef som går av etter eget feilgrep, som altså har krav på ni måneders full lønn uten arbeidsplikt - «sukret» med ytterligere seks måneders studiepermisjon i Roma.

Det er kjent fra før at staten bruker nesten en milliard kroner på offentlig ansatte kommunikasjonsrådgivere.

Det er også kjent at staten i tillegg kjøper tjenester fra PR-rådgivere for 100-200 millioner kroner i året.

Gadd vite om noen av disse har vært med på utformingen av Janne Kristiansens gyldne fallskjerm.

SISTE: Både fra Justisdepartementet og fra Forsvarsdepartementet kommer meldinger nå om at NATO-permisjonen ikke er aktuelt likevel - kun timer etter at sluttavtalen med dette punktet ble underskrevet.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar