hits

Stoltenberg slår tilbake

Statsminister Jens Stoltenberg avviser påstander om avgiftsjuks i Finansavisen.

Etter en formiddags hardkjør legger Jens Stoltenberg opplysninger på bordet for å underbygge at overtakelsen av hytta på Hvaler har skjedd lojalt etter reglene.

- Artikkelen gir et feilaktig bilde, og er publisert uten at jeg er gitt tilsvar, skriver statsministeren.

Grunnlaget for påstandene om avgiftsjuks er at Stoltenberg og hans søster ga 1,2 millioner kroner for en hytte som en anonym megler mente var verdt «minst 10 millioner kroner».

Hvis dette er riktig, ville Stoltenberg og hans søster spart nær 1 million kroner i arveavgift og dokumentavgift.

Men dette er ikke riktig, ifølge statsministeren:

«For det første er taksten på hele eiendommen, gjort av takstmann, 7,5 millioner kroner, ikke 10 millioner kroner som Finansavisen opererer med. Jeg overtar en tredjedel av dette, altså en verdi på 2,5 millioner kroner som skal justeres for flere fradrag, blant annet bruksrett for mine foreldre og deretter min lillesøster ut hennes levetid.

Relevant dokumentasjon som gavebrev og takst er oversendt likningsmyndighetene.

Dokumentavgift er betalt basert på takstverdi 7,5 millioner kroner, og min andel på 2,5 millioner kroner.

Arveavgiften er så langt ikke beregnet. Jeg fikk i brev av 2. desember 2011 fra Skatt Øst beskjed om at den vil bli behandlet innen seks måneder.

Jeg vil selvsagt forholde meg til likningsmyndighetens konklusjon.»

Slik saken nå står ser det ut som om Jens Stoltenberg har alt på det tørre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar