hits

Godt nytt år!

Nettavisen ønsker alle lesere, annonsører og kilder et riktig godt nytt år!

Vi er i ferd med å legge bak oss et dramatisk år med høydepunkter og tragedier.

"Må du leve i interessante tider", lyder en kinesisk hilsen.

Når historien skal skrives for 2011, er det selvsagt tragedien 22. juli som vil bli husket for alltid. Meningsløst, brutalt, ondt - og med enorme lidelser for ofre, familie, venner. 77 mennesker drept av en forstyrret massedrapsmann.

Internasjonalt er to begivenheter historiske - den arabiske våren og den økonomiske krisen i Eurolandene. Foreløpig er det for tidlig å si hvor varige endringene vil bli.

I Libya og Egypt er diktatorene avsatt, regimene vakler i Syria og Jemen. Men det er en lang vei å gå før landene får stabile demokratier av vestlig type. Både i Syria, Jemen og i Egypt er det store interne konflikter som ikke er løst ved å fjerne en diktator. Også i 2012 vil den arabiske våren prege nyhetene.

Krisen er langtfra over i Eurolandene heller, selv om politisk enighet har sørget for enorme innsprøytninger av kapital. Det grunnleggende problemet med høy gjeld og lav vekst i Sør-Europa er ikke løst. Interessant nok har de europeiske landene valgt teknokratier i stedet for folkevalgte til å løse problemene.

Vi lever i interessante tider!

For oss i Nettavisen har 2011 vært et godt år. Vi har opplevd sterk vekst i lesertall, og vi har klart å snu driften til overskudd. Det høres kanskje ikke så flott ut, men husk at alle våre konkurrenter er subsidiert med rundt syv milliarder kroner årlig i direkte pressestøtte, kringkastingsavgift og momsfritak,

Nettavisen er den eneste store nyhetsavisen som ikke får fem øre fra staten. Vi må klare oss med det vi tjener selv. Omtrent som alle andre private bedrifter, får vi legge til.

Derfor går vår spesielle nyttårshilsen ut til alle der ute som arbeider hardt for å gjøre Norge et lite hakk bedre dag for dag - til de som jobber på sykehus, i skolen og i private bedrifter Norge rundt.

Vi lever av hverandres arbeid, og vi har (stort sett) arbeid å gå til.

Det er noe å glede seg over!

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar