hits

Dobbelt så syke som svenskene

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm regjerer over verdens beste sykelønnsordning - og verdens høyeste sykefravær. Foto: Erlend Aas, Scanpix.

Hvorfor er norske ansatte mer enn dobbelt så syke som svenske?

Norge og Sverige har mye felles.

  • Vi har omtrent det samme klimaet
  • Vi har verdens mest sysselsatte befolkning

Likevel er altså svenskene mye friskere enn nordmenn.

Sett med arbeidstakernes øyne har Norge verdens beste sykelønnsordning. Du kan sykemelde deg selv, og får 100 % av lønnen din utbetalt av arbeidsgiveren uten en eneste karensdag.

Samtidig har vi verdens høyeste sykefravær.

De fleste ser sammenhengen, men dette er likevel en hellig ku ingen politikere tør å røre.

Norge har 6,6 prosent sykefravær. Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

Det skulle  ikke være noen grunn til at norske arbeidstakere er så mye sykere enn alle andre:  Vi har mindre manuelt arbeid enn andre land, vi har god hygiene og et helsevesen de aller fleste land bare  kan misunne oss.

Sykefraværet koster enorme beløp.  I 2009 ble kostnadene beregnet til 32 milliarder kroner.

Den høye kostnaden skyldes at det norske sykefraværet er nesten tre ganger høyere enn i Sverige.

Mens svenske arbeidstakere har et sykefravær på 2,4 prosent av arbeidstiden, er fraværet i Norge på 6,6 prosent.

Hovedforskjellen på Norge og Sverige er hverken helse, klima eller hvor stor del av befolkningen som er i arbeid.

Dette er ganske likt.

Den store forskjellen er at Sverige har tatt den vonde, men nødvendige medisinen, og innført en karensdag.

Svenskene får ikke sykelønn den første dagen de er borte fra arbeid.

Hadde vi klart å senke sykefraværet til svensk nivå, ville samfunnet spart  20 milliarder kroner!

Hvorfor er vi så mye sykere?

En vanlig bortforklaring er å vise til at Norge har høy sysselsetting blant kvinner, og erfaringsmessig har kvinner betydelig høyere sykefravær enn menn.

Noe sant er det i denne forklaringen, men den gir ikke  hele bildet.

Alle de nordiske landene er nemlig på topp i sysselsetting, viser tall fra Eurostat.

Sveits og Island er faktisk over oss, men i snitt arbeider rundt 75 prosent av alle innbyggerne mellom 15 og 64 år.

Det er altså ikke forskjell i sysselsettingsgrad som forklarer at nordmenn er så mye sykere enn disse landene.

Her er en undersøkelse over hele Europa: Sickness Abcence: A Pan-European Study

Norge har fem-seks ganger høyere sykefravær enn Island, nesten tre ganger høyere sykefravær enn Sverige og 50 % høyere sykefravær enn Finland og Danmark.

Du kan finne tall her: Sykefravær i Norden

Statistikken viser at det er egenmeldt fravær som øker, mens det legemeldte synker.

Se endringen her: Sykefraværsdagsverk

Med 100 % dekning av lønn har vi også verdens mest lukrative sykelønnsordning for de ansatte fra første sykedag. Tar man i betraktning utgifter til å komme seg på jobb, så tjener man faktisk på å levere sykemeldingen.

La  oss se det i øynene: Det er tverrpolitisk enighet om å bruke 20 milliarder kroner i året på å holde oss med verdens høyeste sykefravær.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar