hits

Ny strøm-skatt går rett til Sverige

Statsminister Jens Stoltenberg gir årets julegave til svenskene: Ny norsk strømskatt går til svenske elverk. Foto: Scanpix/Freefoto.com

Nordmenn bruker nesten bare fornybar elektrisitet. Likevel skal vi straffes med en ny skatt på flere milliarder kroner som går rett til Sverige.

Norge er et av få land i verden som nesten utelukkende bruker elektrisitet fra ikke-forurensende vannkraft.

Norske strømkunder er verdens mest miljøvennlige, takket være vannkraften.

Det store spørsmålet er hvorfor ikke Sverige og svenske forbrukere kan betale for det selv?

Likevel skal vi innføre en straffeskatt på alle forbrukere, kalt el-sertifikater.

Tanken er å stimulere til mer fornybar strøm, men virkningen er at alle norske strømkunder får 150 kroner mer i strømregning.

Statistisk Sentralbyrå slakter ordningen: «...elsertifikater er et lite hensiktsmessig virkemiddel i energi og miljøpolitikken».

  • Norske forbrukere får dyrere strøm.
  • Pengene går til svenske kraftutbyggere.
  • I Norge virker strømskatten mot sin hensikt.

Kjært barn har mange navn. «Grønne sertifikater» og «elsertifikater» høres miljøvennlig ut. I virkeligheten er det en ny skatt på 0,75 øre per kilowatt-time på strømregningen din.

Når vi vet at Norge produserer og forbruker rundt 130 milliarder kilowatt-timer, blir det noen kroner ut av det.

Det er ingen tvil om at verden kan redusere utslipp av klimagasser ved å erstatte fossile energikilder med fornybare.

Du kan lese mer her: Fremtiden er fornybar

I Norge er det en rituell øvelse å piske oss selv, men akkurat her kan vi ha god samvittighet. Vannkraften er ren og slipper ikke ut klimagasser.

Der andre land må gjennom store endringer, slipper vi unna.

Men til tross for at Norge altså nesten utelukkende produserer kraft fra vannkraft, har regjeringen inngått en avtale med Sverige om felles elsertifikat-marked.

Effekten blir at milliard-straffeskatten i Norge går til utbygging av ny vannkraft i Sverige.

Det store spørsmålet er hvorfor ikke Sverige og svenske forbrukere kan betale for det selv?

SSBs forslag er enkelt og greit: Legg avgifter direkte på forurensende kraft.

I stedet får vi et komplisert system hvor utbyggere av ny vannkraft og vindkraft får sertifikater de kan selge, samtidig som alle strømprodusenter må kjøpe slike sertifikater (og de velter kostnaden rett over på deg og meg).

Forskerne i Statistisk Sentralbyrå mener også at den nye strømskatten ikke vil bidra til lavere energiforbruk, og at den dermed ikke hjelper Norge til å tilpasse seg EUs fornybarhetsdirektiv.

Norge har rundt 60 % andel fornybar energi. Nesten all elektrisk kraft kommer fra vannkraft, mens resten er forurensende biltrafikk, oljekjeler i industrien etc. Disse utslippene rammes ikke av den nye strømskatten, eller elsertifikatene om man vil.

- Sertifikatordningen omfatter bare forbruk av elektrisitet, mens fornybarhetsdirektivet omfatter alt energiforbruk, skriver SSB i sin høringsuttalelse.

Dermed får vi den paradoksale virkningen at strømskatten gjør elektrisiteten litt dyrere, og andre kilder litt mer attraktive. Dermed bidrar strømskatten  til at Norges andel av miljøvennlig, fornybar energi synker - og det er jo ikke  hensikten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar