hits

Er dette rasisme?

Norske redaktører er uenige når det gjelder rasistiske ytringer. Heldigvis.

Etter terrorangrepet 22. juli har de fleste nettsteder revurdert sitt syn på debatter.

Rett etter massakren strammet alle inn for å unngå ufølsomme ytringer i en periode med nasjonal sorg over 77 døde.

Nettavisen hadde for lengst innført Facebooks debattsystem. Våre debatter foregår under fullt navn, og vi har en moderatorfunksjon. Men noe perfekt system finnes ikke. Noen ønsker at ytringene skal være helt fri, andre krever kontroll og sensur. Målet vårt er en åpen og fri debatt, men med respekt for meningsmotstandere og innenfor normal folkeskikk.

Spørsmålet er: Hvor bør redaktørene sette grensen mellom rasisme og straffelovens forbud mot hatefulle rasistiske ytringer?

Etter 22. juli ble honnørord som «mer åpenhet» og «mer demokrati» brukt. Nå er Norge på vei tilbake til normalen, men akkurat nå pågår en tung debatt om hvor grensene for rasistiske ytringer skal gå.

Dagsavisen har slettet et innlegg fra redaktør Ole Jørgen Anfindsen fra Honest Thinking med tittelen«Rasisme og moralfilosofi», mens Vårt Land har akseptert innlegget.

Les også: Slettet Anfindsen og 500 kommentarer

Dagsavisens debattredaktør Hege Ulstein ville slette innlegget, selv om det er ført i et sobert språk: - Jeg kom fram til at det var rasisistk og tok det opp med redaktørene. De var enige om at vi skulle slette innlegget, sier Ulstein til Journalisten.

Dagsavisens internettsjef var helt uenig i slettingen: - Vi må få meningen ut i lyset og få dem drøftet, sier han til Journalisten.

Vårt lands samfunnsredaktør Erling Rimehaug viser til at Vårt Land har bedt Anfindsen om å avklare sitt forhold til bloggeren «Fjordman», og til sine tidligere ytringer. Innleggene var svar på denne oppfordringen. -Vår vurdering har vært at dette har offentlighetens interesse, og vi har derfor latt begge innleggene stå, skriver Rimehaug.

Her kan du lese de to innleggene på Vårt Lands Verdidebatt:

Fjordman og Selvmordsparadigmet

Rasisme og moralfilosofi

Det sentrale spørsmålet er om dette er rasisme. Slik Wikipedia definerer ordet, må svaret være ja: Rasisme betegner oppfatningen om at arten homo sapiens - mennesker ? kan deles inn i forskjellige raser, hvorav noen er mer intelligente eller har andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre.

Her kan du lese Wikipedias definisjon: Rasisme

Andfindsen mener at «rase/etnisitet er en av de aller viktigste markører for menneskelig identitet, noe som legger sterke føringer på den enkeltes opplevelse av tilhørighet og lojalitet, hvilket i sin tur påvirker en rekke valg både i store og små spørsmål». Han viser til at selv NRK nylig viste programmet «Rase og intelligens - vitenskapens siste tabu», og spør om forskjellene skyldes arv eller miljø.

Er dette rasisme? Og bør han nektes å ytre dette?

Det siste er enklest: Dagsavisen i sin fulle rett i å redigere sitt forum etter egne linjer. Det er bra at en annen avis innenfor samme eiersfære, Vårt Land, er uenig. Ytringsfrihet betyr ikke at hvem som helst kan forlange å få si hva som helst på et debattforum. Det er opp til hver redaktør.

Anfindsen ytrer seg rasistisk i den forstand at han mener at forskjeller mellom folkegrupper kan skyldes rase/etnisk bakgrunn.

Men det straffeloven vil ramme er diskriminerende og hatefulle ytringer, og der er nok Ole Jørgen Anfindsen innenfor lovens grenser.

Straffeloven sier ingen ting om at man ikke kan forske på slike sammenhenger eller mene at det er forskjeller.

Det er ikke noe forbud mot å hevde at kenyanere er de beste langdistanseløperne i verden, eller at folk fra Jamaica er de beste sprinterne.

Straffelovens forbud går på «diskriminerende eller hatefull ytring»:

«Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn, eller

c) homofile legning, leveform eller orientering

Ole Jørgen Anfindsen ønsker å utfordre det han kaller «utopiske forestillinger om den manglende betydningen av rase/etnisitet», og mener at ingen skal «få strupe debatten ved hjelp av hersketeknikker og navnekalling».

Spørsmålet er: Hvor bør redaktørene sette grensen mellom rasisme og straffelovens forbud mot hatefulle rasistiske ytringer?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar