hits

En gal manns onde gjerninger

Anders Behring Breivik kan ha vært psykisk syk i flere år.

Med diagnosen paranoid schizofren fremstår massedrapsmannen som en mann med bisarre vrangforestillinger. 

I dag har mange ytret seg, men hverken jurister, politikere eller journalister har fagkunnskap nok til å bestride fagmenneskenes vurdering.

Den 243 sider store rapporten beskriver Breivik som en person i sitt eget univers, der alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene.

Massedrapsmannen vil forbli i sitt onde univers resten av livet, bak lukkede dører på en institusjon.

De sakkyndige går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger, der han bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Dette stemmer ganske godt med innholdet i massedrapsmannens skrifter, og bildene han publiserte av seg selv (se bildet). I egne øyne var han en kommandant i Tempelridderne, i krig mot myndighetene i sitt eget land, og en korfarer mot muslimer og islam.

Slik ser Anders Behring Breivik seg selv - som en kommendant i Tempelridderne. I virkeligheten er han en enslig, gal mann.

Breivik ser på seg selv som en storslått frelser av Norge, mens han i virkeligheten er en enslig, gal mann, som ifølge rettspsykiaterne var psykotisk den 22. juli og i perioden etterpå.

Breiviks "organisasjon" besto i virkeligheten kun av en mann; ham selv.

Han kan ha vært syk i flere år før de grusomme handlingene, og rettspsykiaterne mener han lider av en tung og kanskje livslang sykdom.

Det er svært sannsynlig at han vil tilbringe resten av livet innesperret på et psykatrisk sykehus.

Paradoksalt nok er det akkurat denne behandlingen massedrapsmannen selv frykter. Med stempel som psykotisk og med vrangforestillinger vil ingen ta hans utlegninger i retten alvorlig. Den forkvaklete ideen om å bruke domstolen som en talerstol blir det aldri noe av.

Massedrapsmannen vil forbli i sitt onde univers resten av livet, bak lukkede dører på en institusjon.

Les også: Breivik forutså "gærning-stempel"

De fleste fagfolkene som har uttalt seg i dag mener at det er mulig å fremstå som rasjonell og planmessig, selv om man har vrangforestillinger og psykoser.

Vi andre sliter med å forstå at det er mulig å planlegge og gjennomføre terrorhandlingene 22. juli hvis mannen er sinnsyk.

På den annen side; er det mulig å drepe uskyldige ungdommer som ba for sitt liv hvis man er ved sine fulle fem?

Norge har en mange hundre år gammel praksis for at man ikke kan dømmes til fengsel hvis man var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Testen på vårt juridiske system er at selv historiens verste massedrapsmann får en rettferdig behandling.

Det var allmennt antatt på forhånd at rettspykiaterne ikke ville regne Anders Behring Breivik som utilregnelig. Det var feil, og reaksjonene etterpå har vært sterke - både fra ofre, pårørende og fra politikere.

Samtidig er det en solid attest for vårt rettsystem at rettspsykaterne lander på den konklusjonen de er faglig trygg på - uten å skjele til hva samfunnet ellers ønsket.

Det er en rettsstat verdig.

Debatten etter 22. juli har handlet om de politiske motivene for terroraksjonene. Dagens rettspsykiatriske rapport peker derimot mot psykiatrien. Dersom Anders Behring Breivik var psykotisk i lang tid, så skjedde det uten at han ble oppfanget av vårt psykiatriske hjelpeapparat. Han var aldri innlagt på noen institusjon, men bekymringsmeldinger og mulige overgrep i barndommen er allerede rapportert.

Ingen dom kan bringe ofrene tilbake eller lindre sorgen for de pårørende og skadde etter 22. juli. Dersom Anders Behring Brevik var psykotisk, så skal han ikke dømmes til fengselsstraff.

Samtidig tegner rettspykiaterne bilde av en meget farlig person med høy risiko for gjentakelse hvis han noensinne slippes fri.

I Norge er maksimalstraffen satt til 21 års fengsel, med adgang til forvaring på ubestemt tid. Et liv på psykiatrisk institusjon er massedrapsmannens fremtid.

Som en pårørende sa det: - Jeg kommer i hvertfall aldri til å se Anders Behring Breivik på gaten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar