hits

Bedre resultater i private skoler

Elever på norske privatskoler får mye bedre karakterer enn elevene i den offentlige skolen.

Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort resultatene fra grunnskolen. De viser systematisk bedre resultater i de private skolene enn i den offentlige.

Les mer: Karakterer i grunnskolen

Det mest påfallende er likevel hvor systematisk skolen reproduserer sosiale forskjeller. Utdanningsminister Kristin Halvorsen er en hard motstander av private skoler og begrunner det med at alle skal ha like muligheter.

Men karakterene viser at forskjellene består. Barn av foreldre med høy utdannelse gjør det vesentlig bedre på skolen enn andre barn. Den offentlige skolen visker altså ikke bort forskjeller.

Her ser du beviset: Resultater etter foreldrenes utdannelse

Karakterene viser også at integreringen av mennesker med innvandringsbakgrunn faktisk fungerer. Første generasjons innvandrerbarn gjør det systematisk dårligere på skolen ( hvilket ikke er overraskende når man tar hensyn til språk etc.) men det er desto gledeligere å se at norskfødte barn av innvandrerforeldre gjør det tilnærmet like bra som nordmenn flest.

Integreringen virker: Karakterer etter innvandrerbakgrunn

Spesielt gjør norskfødte jenter det bra.

Jentene ser i det hele ut til å trives bedre i grunnskolen enn guttene. I snitt får de 42 grunnskolepoeng, mot guttenes 37,9 poeng. Forskjellen er stor i et viktig fag som norsk, mens guttene er omtrent like flinke i matematikk.

Karaktergjennomgangen viser også at de omdiskuterte nasjonale prøvene treffer ganske bra.

Stort sett stemmer karakterene elevene får med hvordan de gjør det på nasjonale prøver. Det underbygger at man trygt kan fortsette med å offentliggjøre resultatene dersom man vil holde øye med hvordan skolene gjør det.

Se sammenhengen: Karakterer mot nasjonale prøver

Dersom norsk skole skal bli bedre, er det viktig å lese slike undersøkelser og ta inn over seg resultatene. Dersom man virkelig ønsker å gi barn av foreldre med lav utdannelse bedre resultater, så må man sette inn tiltak som profesjonell leksehjelp.

Men det er også interessant at de private skolene konsekvent får bedre resultater, og her må vi huske at dette kun er skoler med livssynsbakgrunn eller spesiell pedagogikk. Den rødgrønne regjeringen har som kjent forbudt private skoler ellers.

Det må være utfordrende for Kristin Halvorsen å bortforklare de systematiske forskjellene den offentlige skolen reproduserer - og samtidig lukke øynene for at de private skolene gjør det best.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar