hits

Dramatisk EU-helg

Berlaymontbygningen som huser EU-kommisjonen er symbolet på EUs makt og avmakt. Foto: Gunnar Stavrum

Få i EU-hovedkvarteret tror at helgens krise ender med at Hellas går konkurs, og bytter ut euro med drakmer.

BRUSSEL (Nettavisen): Denne helgen reiser Europas statsledere i skytteltrafikk for å finne en løsning på unionens dypeste økonomiske krise.

Kilder Nettavisen har snakket med i EU-kommisjonen og Ministerrådet ser for seg en løsning som består av en miks av kortsiktige og langsiktige tiltak.

Det mest presserende kortsiktige tiltaket er å skaffe til veie nok penger og/eller garantier for å sikre at Hellas kan betjene gjelden sin etter at bankene har tatt sin andel av tapene (haircut). Anslagene varierer, men beløp på både 1.000 og 2.000 milliarder euro nevnes.

Hellas har enorme beløp utestående fra EUs strukturfond fordi landet simpelt hen ikke klarer å ta imot pengene på en betryggende måte

Mest sannsynlig er at det skjer i form av garantier, slik at EU kan låne penger for å finansiere de neste låneforfallene. Samtidig må bankene som eier greske statsobligasjoner ta en betydelig nedskriving.

Gjeld erstattes av ny gjeld med 30 års nedbetaling. Det mest sannsynlige scenariet gjør at Hellas må bruke rundt 6 prosent av alt landet produserer (BNP) til å betjene gjelden. Det er hardt, men har vært gjort før. Belgia måtte på det verste bruke 10 prosent av BNP til å betjene gjeld, blir det sagt.

Ingen i Brussel tar lett på problemene, men de virker relativt optimistiske til å få til en kortsiktig løsning.

Derimot har de færre grep for å løse de innenlandske problemene i Hellas. En illustrasjon på det er at Hellas har enorme beløp utestående fra EUs strukturfond fordi landet simpelt hen ikke klarer å ta imot pengene på en betryggende måte.

Det gjelder også store beløp fra Norge - Hellas har for øyeblikket bare brukt 9 prosent av pengene de har fått fra Norge til en rekke prosjekter.

Krisen vi nå se er er en gjeldskrise, ikke en eurokrise. Men den viser også hvor korttenkt det var å ha en felles valuta og en felles sentralbank uten gode systemer som sikret at landene hadde budsjettdisiplin. I Hellas tilfelle er det også snakk om direkte svindel med tall.

Hellas burde aldri vært med i eurosamarbeidet, men det er for sent å snu. Dersom landet skulle trekke seg ut, innføre drakmer og devaluere valutaen - så blir effekten at gjelden (som er i euro) blir enda tyngre å betjene.

Derfor er nok det mest sannsynlige scenariet at Tyskland motvillig reiser nok kapital til å holde sirkuset gående, og at Hellas blir satt under administrasjon. Det vil neppe dempe den sosiale uroen og demonstrasjonene i et land som for øyeblikket er i full oppløsning.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar