hits

Ønsker vi lavere boligpriser?

Selvaag Bygg-direktør Baard Schumann mener at politikerne må legge til rette for å bygge flere billige boliger.
Det er dyrt å komme inn i boligmarkedet. Løsningen er enkel: Bygg flere billige boliger!

Norge er et langstrakt land med bare fem millioner innbyggere. Det gir store forskjeller i boligpriser.

I pressområder som Oslo og Stavanger er det nesten umulig for unge å komme inn i markedet, mens bekymringen i Vardø er spottpris på boliger og et dødt marked.

Høye boligpriser skyldes i all hovedsak at folk flytter fra utkanten og til de store byene, samtidig som økte boligpriser gir de som eier boliger høyere egenkapital (og mulighet til å kjøpe seg enda dyrere boliger).

For de aller fleste av oss er høyere boligpriser bra fordi vi får økt formue. Hovedårsaken til at middelaldrende nordmenn sitter godt i det, er nettopp at boligene deres har økt voldsomt i verdi de siste tiårene.

Velgere flest ønsker seg ikke fallende boligpriser, men en lavere terskel for unge som skal inn i markedet.

Svaret er altså ikke høyere krav til egenkapital, men flere rimelige boliger i sentrale strøk.

Det mener også de som bygger boliger: ? Krav om høyere egenkapital er feil løsning hvis man vil redusere boligkjøperes gjeld. Det beste er å redusere boligprisene. Det kan politikerne gjøre, men det virker som de ikke forstår boligpolitikk i det hele tatt, sier Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Selvaag viser til SSB-analyser som spår 350.000 nye innbyggere til Oslo og Akershus innen 2030.

Det reguleres for få tomter, det tillates ikke å bygge i høyden, og det er innført kraftig fordyrende forskrifter. Om det ikke tas tak i dette, vil det føre til mindre boligbygging og høyere boligpriser, mener sjefen for Selvaag Bygg.

Han  har helt rett.

Siden 1993 har prisen på boliger økt dobbelt så mye som kostnaden ved å bygge nye boliger.

Prisveksten skyldes at det er større etterspørsel etter sentrumsnære boliger i pressområdene.

Samtidig har boligbyggingen falt fra 34.000 nye boliger i 2006, til rundt 20.000 de siste årene.

Sammenhengen burde være enkel å forstå. Når politikerne ikke gjør jobben, ordner markedet opp.

Vi bygger altså for få rimelige boliger der folk har lyst til å bo.

Derfor stiger prisene.

Verre er det ikke.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar