hits

1,4 millioner hjemmesittere

Høyre og Erna Solberg fikk 676.000 stemmer. Det er under halvparten av hjemmesitterne. Foto: Høyre.

Tross massive oppfordringer om å stemme, valgte 1,4 millioner nordmenn å bli hjemme. Det er nesten like mange som Høyre og Arbeiderpartiet til sammen.

Norge har snart fem millioner innbyggere, og under halvparten av dem stemte ved årets kommunevalg.

Hvis vi sier at drøyt halvparten av stemmene er det som skal til for å bestemme i norske kommuner, kan man grovt si at våre folkevalgte ordførere i gjennomsnitt bare har aktiv støtte fra en fjerdedel av befolkningen.

Hva kommer det av? Og hva kan vi gjøre med det?

Allerede før valget så enkelte hvor det bar, og tre forslag er lansert:

  • Allmenn stemmerett ned til 16 år.
  • Tvungen stemmegiving for alle.
  • Slå sammen stortings- og lokalvalg.

Ingen av forslagene berører selve kjernen, nemlig at nesten fire av ti velgere ikke blir nok engasjert av lokal valgkamp til å stemme. Jeg tror det henger sammen med at makten reelt er flyttet fra kommuner og fylker, og over til staten.

Av forslagene har jeg mest sans for å gi 16-åringer stemmerett. Med den kommende eldrebølgen vil politikerne nødvendigvis måtte prioritere mellom eldreomsorg og skole. «Kjøttvekten» vil gå i de eldres favør, og det må være riktig å gi 16-åringene tilsvarende innflytelse. Med internett er også dagens 16-åringer bredere informert enn 16-åringer var tidligere.

Tvungen stemmegiving er mer en tildekking av problemet. Reelt folkestyre innebærer at innbyggerne slutter opp om valg, og aksepterer utfallet. Dersom man stiller seg likegyldig, er det et faretegn for demokratiet.

I samme skuffe ligger forslaget om å slå sammen stortings- og lokalvalg. Man sparer en tur til valglokalet, men faren er at lokalvalgene kommer enda mer i skyggen. Og det blir enda vanskeligere å få fokus på lokale kampsaker.

Her er det endelige resultatet: Landsoversikt med 99,9 prosent opptalt

Trolig finnes det ingen lettvinte løsninger. Vi får neppe flere til å stemme ved kommunestyrevalgene før de opplever at kommunestyrene har reell makt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar