hits

Kunnskapsbløffen

Den tidligere Rød Ungdom-politikeren Magnus E. Marsdal refser høyresidens skolepolitikk i en ny bok. Foto: Andreas Øverland, Manifest.

Skole blir en av årets store valgkampsaker, og venstresiden mobiliserer. Nasjonale prøver fører til «skoler som jukser, barn som gruer seg», ifølge en ny bok.

Godt hjulpet av NRK Radio fremstiller den tidligere Rød Ungdom-politikeren Margnus E. Marsdal Oslo-skolen som et rottereir av juks og bedrag.

Les også: - Prøvepress fører til skolejuks

De nasjonale prøvene har vært omstridt blant lærernes fagforeninger, og de rødgrønne partiene har vært imot offentliggjøring av resultatene.

Prøvene tester grunnleggende ferdigheter i norsk, matte og engelsk i 5. klasse og på ungdomsskolen.

Offentliggjøring av resultatene viser enorme forskjeller på skoler, men mønsteret er ganske systematisk i Oslo, der de gode skolene er på Oslo vest - og de svakere på Oslo øst.

Dette fremgår klart av en flott visualering av resultatene gjort av Bengler: Skoleporten

Kartet viser grønt lys på Oslo vest, og rødt lys i Groruddalen - og slik har det vært både i 2008, 2009 og 2010.

Samtidig gjør Oslo-skolen det jevnt over bedre enn skoler i resten av landet, og noen av de svakeste skolene ligger i utkantstrøk.

Les også: Oslo helt til topps

At det er så klare sammenhenger, svekker påstanden om massiv juks - hvis man da ikke mener at skolene på Oslo vest systematisk jukser - mens skolene på Oslo øst er bunn hederlige i alt de foretar seg, år ut og år inn.

En bedre teori er at sammenhengene er ganske klare, og at eventuelt juks begrenser seg til enkeltskoler som har oppsiktsvekkende gode resultater.

Les også: Sjekk resultatene for din skole her!

Illustrasjonsbildet viser trolig en elev som gruer seg til nasjonale prøver. Faksimile: Kunnskapsbløffen.
Ifølge Marsdal og den venstreorienterte tankesmien Manifest Analyse fører de nasjonale prøvene til at enkelte skoler forsøker å trikse seg til bedre tall.

«Beviset» er anonyme intervjuer med lærere, og også NRK hevder å ha snakket med «rundt 20 lærere ved  ulike skoler i hovedstanden», men også disse «vegrer seg mot å stå fram».

Ikke spesielt imponerende empiri, altså, når vi vet at det finnes rundt 9.000 lærere i Oslo-skolen - og at lærerorganisasjonene alltid har vært skeptiske til nasjonale prøver.

Boken selges for øvrig med rabatt til alle tillitsvalgte lærere i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget.

Oslos skolebyråd Torger Ødegaard kaller påstandene om juks for stygge og ser dem som et politisk utspill fra det han oppfatter som radikale grupperinger.

At Manifest Analyse og Magnus E. Marsdal har sitt hjerte til venstre, kan ingen protestere på.

Derfor vil nok også mange se boken som en argumentsamling, mer enn en objektiv og troverdig analyse.

Jeg har store problemer med å forstå innvendingene til at man systematisk tester hvordan elevene på ulike skoler gjør det i hovedfagene norsk, engelsk og matematikk.

Teorien om massiv juks virker lite sannsynlig når man ser hvor systematisk ulikeheten er mellom bydeler, foreldrenes bakgrunn og skolenes størrelse.

Det kan sikkert være ubehagelig for lærerne at man kan kikke dem i kortene, men det er bakstreversk ikke å skaffe seg kunnskap til å ta veloverveide beslutninger.

Den store utfordringen er ikke offentliggjøring av resultatene i den såkalte fellesskolen - hovedproblemet er at den offentlig skolen systematisk reproduserer ulikheten som kommer fra foreldre og bomiljø. I stedet for å stikke hodet i sanden og be om at tallene ikke kommer på bordet, bør man systematisk se hva de gode skolene gjør bra - og lære av kunnskapen.

Det er uklart om forfatteren og de anonyme lærerne er imot prøver per definisjon, eller om de påståtte konsekvensene kun gjelder for nasjonale prøver.

Dersom det er mulig å manipulere resultatene fra enkeltskoler, bør man skjerpe inn at alle elever skal delta - og at alle resultatene skal offentliggjøres.

Og hvis det er mulig å drille elevene til å gjøre det godt på prøver i engelsk, norsk og matematikk, så er vel det bra?

Eller er det feil å lære elevene det som står i undervisningsplanene?

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar