hits

Tankeløst om innvandring

UDI-direktør Ida Børresen utfordrer innvandringsmotstandere til å komme med konkrete forslag. Foto: UDI

 

Mange har sterke meninger mot innvandring, men få konkrete forslag om hvordan den skal stanses. 

Til nå har mye av debatten etter terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya dreid seg om ytringer på anonyme nettdebatter.

Men det største problemet er hverken at innvandringsmotstanderne ikke har kommet til orde eller at de er stygge, brutale og/eller rasistiske i språkbruken - problemet er at de blir motløse og aggressive over at de ikke har gjennomførbare forslag å komme med.

Siden alle slike debatter munner ut i en mistenkeliggjøring av deltakerne, skal jeg flagge mitt eget syn:

Jeg mener at det er en liberal rett å flytte hvor man vil. Men dette ideelle standpunktet er umulig å gjennomføre i en verden hvor Norge har en velferdsstad og overflod, mens hundrevis av millioner mennesker flykter fra sult og krig. Norge kan ikke ha åpne grenser til våre velferdsordninger.

Med andre ord så må innvandringen til landet reguleres.

Spørsmålet er hvordan.

De fleste regelendringene de siste årene har åpnet for mer innvandring fra EØS, og mindre ikke-vestlig innvandring. Foto: UDI

Den åpneste veien inn til Norge er gjennom EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet. Romfolket på gatene i Oslo er en konsekvens av at enhver innbygger i Romania har rett til å arbeide og bosette seg i Norge. Hvis man ser på regelendringer, er inntrykket at det er strammet inn på ikke-vestlig innvandring - og åpnet for EØS-innvandring de siste årene.

Her kan du se en oversikt: Historisk oversikt over regelverksendringer

De flest som kommer til Norge, kommer hit for å arbeide. I 2009 utdelte UDI 56.000 oppholdstillatelser for arbeid - de aller fleste kom fra EØS-området.

I fjor sank tallet til 13.000, fordi EØS-borgerne ikke lenger trenger noen oppholdstillatelse - de kan bare komme. - Det betyr at UDI fikk langt færre søknader om arbeidstillatelse, men ikke at det var noen stor nedgang i antallet som faktisk var her for å arbeide, skriver UDI på nettsidene sine.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har Norge en netto innvandring på rundt 40.000 mennesker hvert år.

Den dominerende flyten er inn og ut av EØS-land. Tilstrømmingen av asylsøkere er temmelig konstant på rundt 700-800 i måneden, og det kommer rundt 60 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge per måned.

UDI-direktør Ida Børresen forteller at hun daglig blir skjelt ut av både innvandringsmotstandere og folk som får avslag på søknadene sine.

Hun kjenner igjen mange av argumentene fra skriftet til massedrapsmannen Anders Behring Breivik.

UDI-direktørens oppskrift er mer kunnskap om hva reglene sier, og det er et godt forslag.

For når man går gjennom punkt for punkt så er det stor grad av enighet:

Bare de ekstreme vil kaste ut de over 500.000 innvandrerne som har lovlig opphold i Norge.

Svært mange støtter EØS-avtalen (blant annet alle partiene på Stortinget - også Frp).

Asylsøkere per måned. Kilde: UDI.

- Polakker og andre europeere som vil jobbe er greit, men de med veldig forskjellig kultur enn oss, bør vi begrense, er ofte svaret, forteller Børresen om sine diskusjoner.

 Du kan lese hele dialogen her: Hvem skal stenges ute?

Børresen mener også å ha støtte for at de som trenger beskyttelse, skal få det.

Det springende punktet blir familiegjenforening, men der er de fleste enige om at nordmenn bør kunne få med seg en utenlandsk ektefelle hjem (og polakkene er forøvrig den gruppen som bruker denne regelen hyppigst).

Mange får også problemer når de i detalj skal begrunne og forsvare at innbyggere fra noen land skal kunne familiegjenforenes, mens folk fra andre land skal få nei (basert på land, hudfarge eller religiøs tro?).

- Derfor ønsker jeg at alle som vil drøfte endringer i norsk innvandringspolitikk er helt konkrete på hva er de ønsker å endre og hvordan har de tenkt å gjøre det, konkluderer Ida Børresen, og det har hun helt rett i.

Svaret etter Utøya er ikke å lukke ørene for de mange i Norge som er skeptisk til innvandring, men aldri la dem slippe unna uten å komme med konkrete, gjennomførbare forslag til hvordan det skal gjøres.

Da kan vi nemlig diskutere forslag og ikke synsing og følelser.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar