hits

En av to vil åpne grensene

Integreringminister Audun Lysbakken har halvparten med seg, og halvparten mot seg. Foto: Berit Roald, Scanpix.

Nordmenn er delt på midten i synet på innvandrere, og slik har det alltid vært.

En av to nordmenn vil stenge grensene, skriver Aftenposten.

Faksimile: Aftenposten

Det betyr også at en av to nordmenn ikke vil stenge grensene.

Om dette er høyt eller lavt kommer an på øynene som ser, og faktum er at nordmenn over tid har blitt mer positive til innvandrere på mange områder.

Statistisk Sentralbyrå har målt nordmenns syn på innvandring siden 90-tallet. Svarene forteller at Norge er delt på midten, og at forholdet har vært nokså stabilt helt siden begynnelsen på 90-tallet.

Det er også hovedinntrykket i tallene Aftenposten gjengir fra det såkalte Integreringsbarometeret. I 2005 ønsket 46 prosent å stenge grensene - fem år senere var tallet 54 prosent. Altså noe økning, men på ingen måte noe skred.

Her finner du fakta: Integreringsbarometeret

Her finner du tall fra Statistisk Sentralbyrå: Holdninger til invandrere og innvandring

De første reaksjonene på tallene i Integreringsbarometeret var overraskelse over at så mange var negative til innvandring, og så ble skylden lagt på mediene som skriver negativt om innvandring.

Min analyse er en helt annen. Nordmenn er ambivalente til innvandring. Vel tre av fire mener innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk næringsliv, mens en tredjedel mener at innvandrere misbruker norske velferdsytelser og er en kilde til uttrygghet.

Halvparten synes integeringen går bra, halvparten er negativ. Kilde: Integreringsbarometeret.

Synspunktene er sammensatte, men det er virkeligheten også. Slike undersøkelser skjærer alle innvandrere over en kam, og da forsvinner nyanser. Det kan eksempelvis tenkes at nordmenn generelt er svært positive til de aller fleste innvandrerne som er hvite, katolske arbeidsinnvandrere fra EØS-området - og mer skeptisk til arbeidsløse personer uten yrkesfaglige kvalifikasjoner fra Asia og Afrika.

Det er ingen dristig hypotese at de fleste ser forskjell på en polsk snekker og en gjengvoldtektsmann. Begge deler er fasetter i det store sammensatte bildet som innvandringen tegner.

Folk flest mener at dårlig integrering både skyldes manglende innsats fra innvandrerne og det norske samfunnet.

Eller sagt med andre ord: Virkeligheten er ikke svart/hvitt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar