hits

Legene må inn til kontroll

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til å få motbør fra legene. Foto: Helsedepartementet

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen skal granske og måle fastlegene. Det er bare å ruste seg for protestene.

Etter at helseministeren offentliggjorde tall for forskjeller i dødelighet mellom norske sykehus, har debatten rast i medisinske kretser.

Og stort sett har den fulgt samme spor som i diskusjonen om målinger av norske skoler: Tallene har feilkilder og resultatene kan være misvisende, blir det hevdet.

Les også bloggen: Ikke få slag i Skien

Mitt syn er at helseministeren bør få klar støtte i sitt arbeid for å kikke helse-Norge i kortene. Hundrevis av milliarder kroner brukes på denne sektoren, og det bør være et rimelig krav at de som betaler regningen også får tilgang til kunnskap om hvilke sykehus som er gode og mindre gode.

Nå ønsker helseministeren å rangere Norges 4.100 fastleger.

Allmennlegeforeningen er skeptisk: - Såfremt man finner gode kvalitetsmål, har vi ikke noe imot offentliggjøring. Utfordringen er imidlertid å finne slike mål, sier Trond Egil Hansen i Allmennlegeforeningen til Dagens Næringsliv.

Faksimle: Dagens Næringsliv

Statistisk Sentralbyrå har ikke noen ny samlet regnskapsstatistikk for fastlegene. Men hvis vi regner 1,5 millioner kroner i snitt, så er det en sektor som bruker rundt 6 milliarder kroner i året. Det meste blir refundert fra det offentlige som driftstilskudd eller refusjoner.

Fastlegene er bærebjelken i helsesystemet vårt, og det er åpenbart viktig å måle om de gjør en god jobb. Ikke minst for å finne ut hva som gjør de gode legene bedre enn de dårlige, og lære av det.

Det blir flere og flere av dem. I 1900 var det 2.500 nordmenn per lege, i år er vi nede mot en lege per 200 innbyggere.

Men hvordan skal man måle kvaliteten?

Et hyppig brukt mål i dag er hvor mange pasienter de ulike fastlegene har på sin liste.

Du finner statistikk her: Fastleger

Et annet kriterium er om pasientene er fornøyde, og om legene har mange såkalte «uønskede hendelser».

Alle forstår at slike tall må tolkes. En pasient kan være misfornøyd fordi sykdommen plager ham - og ikke fordi legen har gjort noe feil. Broren til fjernsynsstjernen Fredrik Skavland har enorm venteliste, uten at han nødvendigvis er landets beste allmennlege. Uønskede handlinger kan skyldes bivirkninger av behandlingen, som heller ikke er legens feil etc.

Likevel er det sannsynlig at også fastlegene har systematiske forskjeller, og man får ikke bedre målesystemer uten å begynne et sted. Det mener også professor Tor Iversen ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo:

- Mange har vist til at vi har for dårlige kvalitetsindikatorer for de ulike sykehusene. I allmennlegeordningen har vi ingenting, sier han.

Helseministeren kommer garantert til å møte motvind fra legene, men her bør hun få full støtte fra pasientene. Og det er de som er velgerne.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar