hits

Rike onkler i politikken

Fellesforbundets Arve Bakke har lagt 1,5 millioner kroner i partistøtte-potten. Foto: Fellesforbundet.

 

Ingen får mer offentlig støtte enn Fremskrittspartiet, mens private givere står i kø for partiet Rødt.

Det er bred enighet om at politiske partier må ha statsstøtte for å få hjulene til å gå rundt.

Derfor får de også 115 millioner kroner i støtte til kommunevalgkampen.

Her er støtten lokalt: Partistøtte i 2011

Ulempen med slik støtte er at den gis etter stemmetall. Ulempen er at støtten da premierer de partiene som har vært størst, og ikke nødvendigvis de idéene som har mest støtte i befolkningen ved neste valg.

Høyre-leder Erna Solberg har fått en håndfull donasjoner fra næringslivet. Foto: Høyre.

En mer liberalistisk inngangsvinkel kan være at partiene får skaffe seg de pengene de trenger selv, og at det ikke er en offentlige oppgave å holde partibyråkratiene i live.

Den debatten tar neppe av så lenge det mest liberalistiske partiet (Fremskrittspartiet) også er det partiet som mottar mest støtte fra staten.

Da er det større diskusjon om partistøtten fra private givere og interesseorganisasjoner.

Klarest er forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet IndustriEnergi: - LOs støtte til partiene er en uting. Jeg er imot at en så stor aktør skal kjøpe seg innflytelse. Partistøtten har gått ut på dato og bør avvikles.

Likevel strømmer støtten inn til Arbeiderpartet fra fagforeningene.

På partiets hjemmeside står det nå 300.000 kroner fra Nærings- og nytelsesmiddelforbundet, 225.000 kroner fra et annet forbund, og 50.000 kroner fra Norsk Arbeidsmannsforbund (som akkurat fikk igjennom sitt krav om  allmenngjøring av tariffavtaler for vaskehjelper - en avgjørelse som gjør det ulovlig å  konkurrere på pris ved å gi andre renholdere lønn under det fagforeningene har forhandlet frem for sine egne medlemmer).

Nå er det kjent at Fellesforbundet gir «1,5 mill. kroner til de rødgrønnes valgkamp».

Høyre har fått en håndfull bidrag fra næringslivet på totalt 550.000 kroner.

Mer overraskende er at partiet Rødt har den klart høyeste andelen av penger fra private.

Rødt har høyest andel av penger fra private. Kilde: SSB.

Den verdensberømte norske statsviteren Stein Rokkan er kjent for utsagnet om at «stemmer teller, men ressurser bestemmer».

Rokkans poeng er at interesseorganisasjonene har stor makt gjennom andre kanaler enn valg.

Hvis Rokkan hadde rett på 60-tallet, så er bildet enda tydeligere nå. For nå kan interesseorganisasjonene kombinere politisk påvirkning med store økonomiske bidrag.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar