hits

Skal tvinges inn i helsekøen

Sykehusdirektør Stener Kvinnsland vil at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skal føre alle pasienter inn i samme kø. Foto: Øyvind Blom, Haukeland universitetssykehus.

Når private bruker milliarder av kroner fra sin egen lommebok på flere helsetilbud, så minsker det køene i det offentlige - ikke motsatt.

Stadig flere kjøper privat helseforsikring for å være sikret behandling hvis ulykken er ute.

Faksimile: Dagens Næringsliv.

Dette får administrerende direktør Stener Kvinnsland ved Haukeland universitetssykehus til å se rødt: - Oppbyggingen afv flere private, kommersielle tilbud betyr færre til å gi behandling i offentlige sykehus, hevder direktøren i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Kvinnsland er dr.med og kreftspesialist og ble ansatt som toppsjef ved Haukeland for fem år siden.

Han er sikkert en flink medisiner, men hans økonomiske resonnementer henger ikke på greip.

Når folk betaler for medisinsk behandling i tillegg til det de betaler over skatteseddelen, så blir det mer penger til behandling.

Det betyr mer penger til flere leger og flere operasjoner - ikke færre - slik den offentlige helsebyråkraten ser ut til å tro.

Dersom det offentlige har for lite penger og ressurser, så er svaret enkelt: Politikerne må øke bevilgningene eller så må de offentlige sykehusene bli mer effektive.

Når folk betaler for medisinsk behandling i tillegg til det de betaler over skatteseddelen, så blir det mer penger til behandling.

Begge deler kan skje uten at man trenger å gjøre privat helseforsikring til skyteskive.

Kvinnslands poeng er at det ikke blir flere leger fordi om noen arbeider på private klinikker. Det er en tvilsom påstand så lenge Norge tiltrekker seg leger og sykepleiere i tusentall fra utlandet.

Dersom vi har for få leger, så får vi utdanne flere eller åpne for flere leger fra utlandet.

Hans andre poeng er at private helseforsikringer ødelegger for politikernes prioriteringer. Det er riktig, men bare hvis man mener at det ideelle samfunn er 100 % styrt av politikere. Hvis ikke vil det alltid være slik at politikerne styrer over offentlige ressurser, mens private får gjøre sine private valg. Og i denne saken er det private valget at man gjerne vil betale dobbelt for å være sikret medisinsk behandling - både via skatteseddelen og så direkte.

Stadig flere forsikrer seg mot å stå i offentlige helsekø. Kilde: FAFO.

I virkeligheten er Norge en sinke når det gjelder privat helseforsikring. Ifølge FAFO har rundt 200.000 nordmenn en slik forsikringsordning. - I Danmark er det nå over én million, eller 36 prosent av de sysselsatte, som er dekket av privat  helseforsikring, skriver FAFO.

Her finner du hele rapporten: Framveksten av private helseforsikringer i Norden.

- Veksten i salget av private helseforsikringer i Norden kan indikere at arbeidsgivere og enkeltindivider ønsker tilgang på helsetjenester som per i dag ikke dekkes av det offentlige, eller ønsker en kortere ventetid enn hva det offentlige systemet tilbyr, skriver FAFO.

Ventetiden ved offentlige sykehus har vokst jevnt og trutt siden 2004, og gjennomsnittspasienten må vente i 75 dager på behandling. Kilde: FAFO.

Det som skjer er at stadig flere bedrifter tegner slik forsikring for sine ansatte. Dersom en eksempelvis trenger meniskoperasjon, kan det gjøres nesten på dagen - og den ansatte er tilbake på jobb etter bare noen dager. Operasjonen skjer ved et privat sykehus.

Dette er ikke sniking i køen, men finansiering av et nytt tilbud slik at alle får hurtigere behandling enn om det offentlige skulle ta alt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar