hits

Gulrot for å binde renten

SVs Heikki Holmås har et fornuftig forslag om å favorisere fastrentelån.

Nordmenn flest er spekulanter som gambler på at lånerentene holder seg lave. Et godt forslag er å gjøre det gunstigere å binde rentene.

Unormalt lave renter har vært med på å skyve boligprisene oppover, og bankene låner villig vekk opp til pipa.

De korte rentene stiger og de lange synker. Kilde: DnB NOR Markets

Baksiden av medaljen er at mange er dårlig rustet til å møte en varslet renteoppgang. Ny statistikk viser at bare 0,7 prosent av lånene fra norske banker går til kunder som har bundet renten i mer enn fem år.

Dette har fått SVs stortingspolitiker Heikki Holmås på banen:

- Dersom nordmenn i stedet hadde finansiert en større del av sine boliglån med faste renter på 10-20 års bindingstid, ville gjeldsopptaket og boligprisene vært mer stabil, på grunn av mer stabil rentekostnad.

Her er statistikken som viser at vi er et land av rentespekulanter.

Holmås har helt rett, og dette er også normalen i de fleste andre land. Boligkjøpere tenker 10 til 20 år frem i tid, og skaffer seg forutsigbarhet ved å binde rentene (selv om det teoretisk er noe dyrere å betale en slik forsikringspremie).

Nå er det ikke noe nytt at en forsikringspremie i snitt er ulønnsom. Vi forsikrer oss gjerne mot brann, men ikke mot renteoppgang.

For å stimulere til flere fastrentelån foreslår Holmås å favorisere fastrentene:

- Samtidig ville risikoen for ikke å klare å betjene lånet ved en renteoppgang, elimineres, skriver Holmås i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Ifølge prislisten til DnB NOR koster et boliglån for en normal kunde 4,16 prosent i flytende rente, mens du får 10 års rentebinding for 5,45 prosent.

Du må altså ut med 1,3 prosent mer fra i dag hvis du ønsker «fast pris» de neste ti årene. Hvis rentemarkedet får rett, vil den flytende renten passere dagens fastrente om halvannet år.

Nesten ingen binder renten for lengre enn fem år. Kilde: SSB

Poenget mitt er ikke å påstå at det er lønnsomt å velge fastrente eller ei. Poenget er at det er tryggere, og at det er illevarslende at 99,3 prosent av låntakerne heller vil ta sjansen på kortere rentebinding eller flytende rente.

Derfor har Heikkås-forslaget noe for seg. Dersom man vil gjøre slik Finanstilsynet foreslår - nemlig å stramme inn på boliglån - så bør man skjerme fastrentelånene.

Det vil være et lite dytt for å få flere til å velge det mer forsiktige alternativet.

Jeg vil foreslå et par ekstra momenter:

Faren ved å binde renten er at du kan bli tvunget til å realisere tap - såkalt overkurs - hvis du må ut av kontrakten (ved flytting, skilsmisse el).

Du kan lese mer her: Hva er overkurs og underkurs?

Her er en kalkulator hvor du kan regne ut overkursen.

Man får skattefradrag på overkurs, men det kan likevel være et løft å ta regningen i en jafs.

For å gjøre det mer attraktivt vil jeg foreslå to endringer:

  • Kundene må kunne flytte lånet til en ny sikkerhet uten å si opp kontrakten.
  • Det samme bør gjelde selv om man bytter bank.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar